Nejlepší táta je velké dítě, které je schopno postarat se o jiné menší děti. Právě takové tatínky se rozhodli oslavit v Pivíně, kde uplynulou sobotu 19. června uspořádali premiérový Den otců v lese. Na akci se organizátorsky kromě obce, myslivců a spolku Děti a příroda výraznou měrou podílely také děti z pivínského divadla Pidi. A byl u toho i Večerník!

 

Den otců se konal v areálu pivínské brokové střelnice ležící v malebné přírodě na kraji obce. Organizátoři si pro děti a jejich rodiče připravili zhruba tříkilometrovou stezku se šesti úkoly, díky nimž se její účastníci mohli dozvědět něco zajímavého o lese a životě v přírodě. Jedním z úkolů bylo například nasbírat do pytlíčku šišky, listy, mech a kůru ze stromů. Do organizace stezky se naplno zapojili nejen dospělí, ale i dětští členové divadelního souboru. Po uzavření stezky byla na programu přednáška o myslivosti s Radomilem Holíkem a jeho liškou Coco, opékání špekáčků a zpívání u ohně. Ti nejvytrvalejší pak v přírodě přespali ve stanech.

„Chtěli jsme tímto způsobem oslavit zejména všechny statečné tatínky, kteří zvládnou se svými dětmi strávit noc v lese,“ vysvětlila za organizátory Hana Svozilová z pivínského divadla Pidi, která se na jeho chodu podílí společně se svým manželem Zdeňkem. Třetím do party je pak Jan Nedbal, přičemž z celé relativně mladé trojice vyzařuje zápal napovídající tomu, že by soubor mohl mít před sebou hodně zajímavou budoucnost. „Řekli jsme si, že to budeme dělat, dokud to děti bude bavit. A s tím tedy zatím problém není. Horší to bylo s covidem a opakovanými omezeními. Už jsme měli nazkoušenou pohádku S čerty nejsou žerty, ale její premiéru jsme museli vždy zrušit. Po prázdninách se do jejího zkoušení opět vrhneme a budeme doufat, že tentokrát už to vyjde,“ prozradila Večerníku Hana Svozilová a jedním dechem poděkovala všem sponzorům, kteří na akci přispěli.