Přesně jako titulek tohoto příspěvku se jmenuje projekt, jehož předmětem bylo vybudování environmentální zahrady v areálu mateřské školy za účelem podpory environmentálního a přírodovědného vzdělávání dětí v přímém kontaktu s přírodou.

Realizací projektu se podařilo vybudovat kvalitní, atraktivní a podnětný prostor pro pobyt dětí na čerstvém vzduchu v souladu s přírodou. Jednotlivé prvky dětem adekvátní a zážitkovou formou zprostředkovávají znalosti z oblasti přírody a životního prostředí a zároveň podporují aktivní pohyb a pobyt dětí na čerstvém vzduchu např. palisádový les, vrbové tee-pee, dendrofon, stromovník, zastřešená třída, vodní hrátky, tabule Co kde žije – ptáci, budky pro ptáky a veverky atd.

Zahradu využíváme nejen k volným aktivitám dětí, ale i k výchovně-vzdělávacím činnostem. Také zde pořádáme akce s rodiči, které bohužel v současné době z důvodu pandemie nelze realizovat.

Projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR a z rozpočtu MŠ.