Stejně jako v předchozích letech proběhla i letos Noc sokoloven, konkrétně její 7. ročník. Do oblíbené akce se v pátek 25. června zapojilo více než 100 sokoloven po celé České republice, Prostějovsko nevyjímaje. Bohatý program se lišil, ale všechny sjednocovalo hlavní téma – lidské pyramidy, jejichž provedení využívá prvky silové gymnastiky.

 

Česká obec sokolská pořádá tento celorepublikový den s historií a architekturou Sokola už sedmým rokem. Během Noci sokoloven představují veřejnosti nejen historii svých jednot a konkrétní budovy, ale i to, co se v sokolských jednotách všechno děje a jak se mohou zájemci případně zapojit. „Projekt je jednou z velkých a silných akcí, které náš spolek každoročně pořádá. Jsem ráda, že se i v letošním roce podařilo jej zorganizovat i přesto, že bude trochu omezen stávajícími protiepidemickými opatřeními,“ uvedla k projektu starostka České obce sokolské Hana Moučková.

Prostějovská sokolovna na Skálově náměstí měla bohatý program, který se konal na hřišti vedle sokolovny. Pořadatelé měli pro návštěvníky připravenou prezentaci aktivit T.J. Sokol I Prostějov, kruhový trénink, kvíz pro děti i dospělé či kondiční testy. Vrcholem pohybových aktivit pak byly živé pyramidy, které byly sjednocujícím tématem Noci sokoloven. Inspirací pro letošní téma byly dvě knihy se stejným názvem Skupiny, první byla vydána v roce 1917 v Chicagu Josefem Paskovským, ta druhá Jaroslavem Jančákem o sedm let později v Praze. Věnují se skupinám, kterým se už říkalo pyramidy. Po pyramidách ale program prostějovské sokolovny nekončil. Na řadu přišlo loutkařské vystoupení divadla Pronitka při T.J. Sokol I Prostějov.

Dveře návštěvníkům v pátek večer neotevřela pouze prostějovská sokolovna. Program měly připravený i jednoty ve Smržicích, Kralicích na Hané, Dobromilicích, Vrchoslavicích a Přemyslovicích, kde se nejprve opékaly špekáčky u táboráku, poté přišly na řadu již zmiňované pyramidy. Vrcholem akce bylo přespání v přemyslovické sokolovně, v Dobromilicích navíc ještě promítali pohádky.