Změna času na letní a zimní má již delší než stoletou historii. Poprvé byl tento způsob použit již za první světové války a mezi prvními zeměmi byla právě ta československá. Tenkrát se ale tato změna ještě neujala.

 

A neujala se ani za druhé světové války. Hlavním důvodem totiž bylo, že lidem se nelíbilo, že budou vstávat o hodinu později i chodit spát o hodinu později. V období moderních technologií zřejmě nepředstavitelné, ale v době dřívější životní úrovně logický argument. Změny letního a zimního času se také ukázaly za druhé světové války, kdy fungovaly především v důsledku úsporných opatření. Změna probíhající pravidelně je v Česku zavedena až od roku 1979. Do roku 1996 se ke změně na zimní čas používala poslední neděle v září, od zmiňovaného roku se změna posunula na poslední neděli v říjnu, která je nyní stejná pro celou Evropu. Zajímavostí v Evropě je Rusko a Bělorusko, tyto země od roku 2011 zavrhly změnu času a oficiálně zůstaly u letního času po celý rok.

Přežije střídání času?

Od loňského roku se již velmi nahlas mluví o kompletním zrušení změny času. Během roku 2018 totiž mohli všichni obyvatelé Evropské unie hlasovat o tom, zda jsou pro zavedení jediného času, či by raději zůstali u změn. Více než čtyři pětiny z necelých pěti milionů obyvatel zapojených do hlasování přiznávají, že jim střídání času vadí. Na základě tohoto hlasování tak předložila Evropská komise Evropskému parlamentu a Radě návrh na zrušení změny. Ke zrušení by mohlo dojít v roce 2022, takže je docela pravděpodobné, že posunování hodinových ručiček čeká příští rok občany EU naposled. Zatím se ale stále spekuluje o tom, který z časů vlastně zůstane. Většina respondentů v průzkumu byla pro letní čas, ale například premiér České republiky Andrej Babiš by raději preferoval čas zimní. Je tak otázkou, jak to nakonec dopadne. Různých argumentů zaznívá z obou stran více než dost. Z důvodů koronavirových opatření je také dost možné, že se rozhodnutí o zrušení ještě posune o další rok, možná i více.

 

Tematickou stranu PROSTĚJOVSKO&NASTAVTE SI ČAS najdete v tištěném vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, které vyšlo v pondělí 9. listopadu