Řada historických staveb v centru Prostějova se v průběhu posledních let dočkala opravy – nových oken, nové fasády, nové střechy. Jiné stavby ale tak šťastný osud nemají. A u části naopak dokonce vypadá, že se brzy obejdou i bez demoliční čety... Příkladem může být nemovitost v Kravařově ulici. Magistrát ji před třemi lety prodal s tím, že nový majitel vše opraví. Tak se ale nestalo a dům, který byl zanedbaný ve vlastnictví města, chátrá dál v i v péči soukromníka. Doslova před očima nám tak vzniká pořádný STÍN MINULOSTI...

Pro mnohé lidi je stavba nepřehlédnutelná. Stojí totiž na frekventované pěší zóně, navíc se tam leta letoucí nacházel hojně navštěvovaný Mode Shop. Nyní z něj zbyly jen zaprášené, prázdné výlohy. Jak Osud přitom měl mít dům jiný, v říjnu 2017 ho radnice prodala. „Počítáme s tím, že by zde byly nadále bytové a nebytové prostory. Shodli jsme se ve vedení města, že rekonstrukce by byla nákladná, zkoušíme tedy objekt znovu prodat,“ uvedl tehdy náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil. Dům nakonec magistrát přepustil soukromému zájemci za dva a půl milionu korun.

Po třech letech se na něm ale fakticky nic nezměnilo. Pouze jedno – odešli tehdejší nájemci. „Byli jsme tam od devadesátého roku minulého století. Ještě v roce 2000 jsme chtěli nemovitost odkoupit, radnice ale nesouhlasila. Pak už po vyhlášení záměru před pár lety to šlo mimo nás,“ prozradil Večerníku Jan Pavlů, který byl dlouhodobým pronajímatelem. S manželkou následně obchod Mode Shop přestěhoval jinam. A od té doby zůstává dům prázdný.

Aktuálním majitelem je podle katastru nemovitostí paní Šubrtová. Stav domu se však nezměnil. „Smlouva neobsahuje žádný termín pro opravu. Dům je v památkové zóně, tak majitel bude muset veškeré práce konzultovat s památkáři. Podle posledních informací však majitel připravuje rekonstrukci,“ vyjádřil se k neutěšenému stavu domu první náměstek primátora statutárního města Prostějov.

vyjádření památkáře Milana Perůtky:

Patrový řadový dům Kravařova 127/3 je situován na menší parcele v západní části městské památkové zóny. V jádru se jedná o dům zřejmě klasicistního původu z přelomu 18. a 19. století, který byl v pozdějším období stavebně upravován. Dům není evidovanou kulturní památkou, ale je objektem zvýšeného památkového zájmu. Nalézá se mezi výrazně vyššími mladšími domy a představuje pozůstatek původní nízké zástavby i jejího půdorysného uspořádání, které bylo na začátku 20. století výrazně pozměněno především díky stavbě Živnobanky na nároží nám. T. G. Masaryka a Kravařovy ulice. Dům je součástí historické zástavby a tvoří významný prvek v hmotové a prostorové skladbě bloku. Svými dochovanými historickými konstrukcemi a také svou vlastní hmotou, architektonickým ztvárněním a celkovým výrazem představuje významný prvek městské památkové zóny. V plánu městské památkové zóny byl dům zařazen do území, které je pro zónu určující.