Další příznivá čísla dorazila z Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Olomouci. Během srpna poklesl celkový počet uchazečů o zaměstnání v kraji na 14 218 osob, počet hlášených volných pracovních míst naopak vzrostl na 9 279 a podíl nezaměstnaných osob poklesl na 3,3 procenta. Ke stejnému trendu došlo během uplynulého měsíce i v Prostějově, který se řadí mezi města s naprosto nejnižší nezaměstnaností.

 

K 31. srpnu 2021 bylo v Olomouckém kraji evidováno celkem 14 218 uchazečů o zaměstnání. „Jejich počet byl o 393 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku pak o 1 388 osob. Z tohoto počtu bylo 13 274 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let, což je o 392 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl jejich počet nižší o 1 425,“ prozradil Jaroslav Mikšaník, hlavní analytik trhu práce Krajské pobočky v Olomouci Úřadu práce ČR.

V průběhu uplynulého měsíce bylo nově zaevidováno 1 804 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to je méně o 39 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku dokonce o 335 osob! „Z evidence odešlo celkem 2 197 uchazečů, což bylo o 28 osob méně než v předchozím měsíci a o 61 osob více než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 265, což je o 21 méně než v předchozím měsíci a o 117 méně než ve stejném měsíci minulého roku. Dále 333 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím Úřadu práce, to je o 63 méně než v předchozím měsíci a o 72 více než ve stejném období minulého roku,“ podal tradičně podrobné informace Mikšaník s tím, že 932 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých regionech Olomouckého kraje byl podobný – ve všech došlo k poklesu nezaměstnanosti. Nejvíce se počet lidí bez práce snížil na Olomoucku (o 127 osob), k největšímu procentuálnímu poklesu došlo na Jesenicku, a to o celých 6 procent. „Co se týká Prostějovska, tady bylo k 31. srpnu evidováno 1 701 nezaměstnaných, z toho 991 žen. Zdejší pobočka Úřadu práce má nahlášeno celkem 1 963 volných pracovních míst a podíl nezaměstnaných na Prostějovsku činí 2,3 procenta,“ informoval analytik.

Ke konci srpna na „pracáku“ 7 701 žen, jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 54 procent. „V evidenci bylo dále 2 374 osob se zdravotním postižením, což představovalo sedmnáct procent z celkového počtu. Ke konci uvedeného měsíce bylo evidováno 624 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 36 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 39 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4 procenty. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 542 uchazečů o zaměstnání, což je 32 procent všech uchazečů vedených v evidenci. Podíl nezaměstnaných osob, což je počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let k obyvatelstvu stejného věku, meziměsíčně poklesl v Olomouckém kraji na 3,3 procenta, což je o 0,3 procentního bodu nižší hodnota než v celé ČR,“ dodal z čerstvé statistiky další čísla Jaroslav Mikšaník s tím, že zaměstnaní v Olomouckém kraji se nemusí obávat žádné krize v podobě hromadného propouštění. „Během srpna nebylo nahlášeno žádné hromadné propouštění od zaměstnavatele se sídlem v Olomouckém kraji. A ještě pro zajímavost upozorňuji na několik kuriozit – poprvé v historii nezaměstnanost v Olomouckém kraji klesla pod úroveň hlavního města Prahy! Také nezaměstnanost v okrese Jeseník překonala jeden rekord – v minulosti vykazovala jednu z nejvyšších hodnot nezaměstnanosti v ČR, ale v současnosti je už na celorepublikové úrovni,“ upozornil Mikšaník.