Také Prostějov se přihlásil k výzvě Českého svazu ochránců přírody a k účasti na podzimním pokračování české verze celosvětové kampaně „Ukliďme svět“. Letos půjde již o 28. ročník a úklidová akce s dobrovolníky se uskuteční už tuto sobotu 25. září. V Prostějově patří mezi největší organizátory Ekocentrum IRIS a Okrašlovací spolek města Prostějova, které tradičně zbavují odpadků biokoridor Hloučela. Desítky dalších dobrovolníků pak samostatně čistí i jiné lokality Prostějova. 

 

„Ukazuje se, že tato akce se pevně zapsala do povědomí českých ochránců přírody i dalších dobrovolníků z řad veřejnosti. Magistrát města Prostějova se opětovně zapojí. Uklízet budeme ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem města Prostějova a ČSOP Iris už tuto sobotu 25. září. Budu moc ráda, když si lidé udělají čas na pomoc přírodě a přidají se,“ uvedla náměstkyně primátora pro životní prostředí Milada Sokolová, která je zároveň předsedkyní Okrašlovacího spolku.

„Tyto akce pořádáme na jaře i na podzim. Letos na jaře dorazilo k Abrahámkovi několik desítek dobrovolníků a v hojnou účast věřím i v sobotu. Pokaždé od Hloučely uklidíme několik metráků odpadků,“ řekla Večerníku Eva Zatloukalová, předsedkyně Českého svazu ochránců přírody, regionálního sdružení IRIS v Prostějově.

Na vysokou účast se těší také předsedkyně Okrašlovacího spolku města Prostějova. Ta organizuje úklid biokoridoru od mostu v Olomoucké ulici až po pivovarský rybníček ve Vrahovicích. „Oba srazy dobrovolníků začínají ve stejných časech od 8.30 do 9.00 hodin, jeden je u občerstvení U Abrahámka, ten druhý u penzionu Stella v Olomoucké ulici. Statutární město Prostějov, které je třetím z organizátorů, tentokrát nebude uklízet jižní část města, ale přidá se k úklidům břehů Hloučely. Základní věci jako pytle a rukavice dostanou všichni účastníci, kteří dorazí. Kontejnery pro sesbírané odpadky nám přistaví společnost FCC, za což jí patří dík,“ uvedla Milada Sokolová. „Pevně věřím, že dobrovolníci dorazí v hojném počtu, aby úklid byl zřetelný a na chvíli přírodě pomohl. Bylo by ovšem báječné, kdyby lidé měli úctu k přírodě, nevytvářeli černé skládky a po sobě odnášeli obaly od jídla či nápojů,“ zdůraznila ještě Sokolová.

 

37 letak uklidme