Hned dvě ceny si z pondělního výletu do Prahy přivezly děti ze Školní družiny při ZŠ Dr. Horáka. Bylo to za jejich úspěchy v soutěži Brána k druhým.

Hledat, ukazovat a oceňovat pozitivní příklady v naší společnosti, na kterých se podílejí děti a mládež do 26 let. To je hlavní cíl soutěže Brána k druhým, kterou vyhlašuje Národní pedagogický institut ČR ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže. Vyhlášení soutěže se uskutečnilo v Národním technickém muzeu v Praze, kde si všichni soutěžící měli možnost prohlédnout také krásnou expozici.

„Dětem naší školy se podařilo získat ve své kategorii hned dvě ceny. Jedna byla za celoroční snažení v oblasti mezigenerační spolupráce a druhá za sborník, který vznikl díky soutěži, již děti pravidelně vyhlašují každoročně seniorům,“ představila úspěch svých svěřenců Naděžda Kalábová ze školní družiny při ZŠ Dr. Horáka v Prostějově. Oceněné děti získaly krásné ceny. „Všichni jsme si výlet do Prahy náramně užili,“ uzavřela Kalábová.