V minulém čísle jste mohli najít soutěž , jaká soutěž probíhala na festivalu gastronomie a nápojů Olima, který byl součástí akce. Správně byla odpověď skrývající se pod písmenem B – o nejlepší marmeládu. 

 

Volné vstupenky vyhráli:  Terezie Svobodová, Prostějov; Jana Marinicová, Kostelec n. H.; Leona Pospíšilová, Lutotín; Oldřich Lošťák, Prostějov; Lenka Dřevínková, Klenovice n. H.; Valerie Kernová, Prostějov; Drahomír Duchek, Mostkovice; Hana Kyšová , Prostějov; Petra Slezáková, Prostějov; Hana Smetanová, Uherčice; František Strouhal, Prostějov; Daniela Grabovská, Uherčice; Jaroslav Štěpánek, Prostějov

Právě tito výherci si v minulém týdnu vyzvedli v redakci PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku vstupenky.