Tahle tradice naštěstí zůstane zachována! Zatímco loni se na poslední chvíli rozhodlo, že kvůli covidu bude Tříkrálová sbírka bez oblíbených koledníků, letos by vše mělo proběhnout relativně normálně. Přestože kasiček bude zhruba stejně jako v dobách před covidem, skupinek zřejmě vyjde o něco méně. Nejhůře se v tomto směru vyvíjí situace přímo v Prostějově, naopak na Konicku i v mnoha obcích prostějovského regionu je ochota dětí koledovat dosti vysoká.

Jak pro Prostějovsko, tak i pro Konicko platí, že hlavním koledním dnem bude pro letošek sobota 8. ledna. Na Konicku mají letos zapečetěno celkem 121 kasiček, což je dokonce o tři více než v roce 2020. „Pravděpodobně ne v každé obci letos vyjdou koledníci. Dle mého hrubého odhadu to bude asi osmdesát skupinek. Zbytek kasiček bude umístěn například v obchodech či na obecních úřadech. Lidé se o průběhu koledy v konkrétní obci dozvědí prostřednictvím hlášení obecních rozhlasů,“ řekla Večerníku ředitelka konické Charity Naděžda Páleníková, která má s organizací sbírky dlouholeté zkušenosti.

Někteří z koledníků se sejdou už v pátek 7. ledna na mši svaté v konickém kostele, naopak pozdější poděkování všem účastníkům na kluzišti se letos konat nebude. Hlavním důvodem je fakt, že tzv. víceúčelová hala zůstala pro letošní sezónu bez ledu.

Nejsložitější je situace ve městě

Poněkud složitější je situace na Prostějovsku, kde před dvěma lety s pokladničkami vyšlo dokonce 252 tříkrálových skupinek. Letos se dá předpokládat, že to bude výrazně méně. „Hlavní kolední den bude sobota 8. ledna, nicméně vybírat se bude až do 16. ledna. Jisté je, že dřívějších čísel tento rok určitě nedosáhneme. Budeme moc rádi, pokud se dá dohromady asi 150 skupinek. Největší problém je v Prostějově, kde je to hodně specifické.  Na tak velké město by bylo ideálních alespoň dvacet pokladniček, jenže už nyní je jisté, že tolik koledníků se nám dohromady dát nepodaří. Naopak v jednotlivých obcích je zájem poměrně velký, což nás opravdu těší,“ prozradil koordinátor sbírky na Prostějovsku Vít Forbelský.

Tři králové letos budou muset oželet i tradiční požehnání v prostějovském kostele, mohli jej sledovat pouze na Nový rok na obrazovkách ČT, kde se o ně postaral oblíbený biskup Tomáš Holub. Alespoň jedna skupinka se pak sejde ve čtvrtek 6. ledna v transfúzní stanici prostějovské nemocnice, kde si představitelé tří králů nechají vzít krev.

 

KAM PŮJDOU PENÍZE?

Konicko:

* Dofinancování nákupu dvou vozidel pro pečovatelskou službu

* Potřebné investice do domu pokojného stáří v Bohuslavicích

Prostějovsko:

* Započetí rekonstrukce budovy Marta v Martinákově ulici, kde má vzniknout zázemí pro pečovatelskou službu a sociální rehabilitaci, krizová lůžka, rozšíření chráněného bydlení a má proběhnout revitalizace přilehlé zahrady. 

* Automobil pro vozíčkáře s možností nájezdové či zvedací plošiny. Charita pečuje o několik vozíčkářů i s elektrickým vozíkem a není schopna je kamkoliv převézt.

* Osamělým matkám v tíživé situaci a sociálně slabým rodinám.

* Domácí hospicovou péči, kterou v regionu zajišťuje Charita Olomouc