Po skandálu fotbalových funkcionářů v čele s místopředsedou Romanem Berbrem, který vyplaval na povrch během podzimu loňského roku, a odkladech skrze vládní opatření způsobená koronavirovou pandemií, se naplno rozběhly volební valné hromady sledovanější v letošním roce daleko více než dříve. Vše startuje na nejnižších úrovních, následně se pozornost přesune do krajských sfér, aby nastalo vyvrcholení v rámci FAČR.

Přestože po celé České republice se hovoří o nových kandidátech zejména z hnutí F-evoluce, na Prostějovsku se však s žádnými velkými změnami nepočítalo. To se také uplynulý pátek v kulturním sále ve Smržicích potvrdilo. Otestovaní delegáti okresních klubů jednohlasně rozhodli o již třetím volebním období v řadě pro předsedu Milana Elfmarka, jenž stejně jako před čtyřmi lety neměl protikandidáta. Ve výkonném výboru se ovšem určité změny odehrály, kromě odcházejícího Ladislava Dudíka skončili i další dva členové, protože nedostali dostatečný počet hlasů. Zajímavostí je, že celková účast byla o dva delegáty vyšší než při předchozích volbách. Večerník sledoval dění na funkcionářské scéně přímo na místě.

Pandemie koronaviru volební valnou hromadu dvakrát odsunula. Do třetice se však již uskutečnila, a to za tvrdého lockdownu a přísných hygienických podmínek. Všichni zúčastnění se museli prokázat negativním testem ne starším než 72 hodin. Více než polovina přítomných využila možnosti nechat se otestovat přímo na místě, která se ukázala jako správné řešení ze strany OFS. Testování probíhalo v kabině rozhodčích, na výsledky se tak čekalo venku, aby případný pozitivní člen nemohl vstoupit do kulturního domu. Na rozdíl od například sousedního olomouckého regionu se na Prostějovsku neobjevil jediný pozitivní případ, a tak se mohli všichni delegáti přesunout i do sálu, kde i přes negativní výsledky byly dodrženy potřebné rozestupy v respirátorech.

Na začátku valné hromady si vzal slovo dosluhující předseda Milan Elfmark, který pozdravil všechny přítomné a ze zdravotních důvodů omluvil vedoucího revizní komise Jiřího Němce i pozvaného předsedu Krajského fotbalového svazu Olomouc Stanislava Kalába. Z končícího vedení OFS nikdo nechyběl.

Řídícím předsedou volební valné hromady byl zvolen stejně jako před čtyřmi lety Miroslav Juránek. Hned po této volbě si delegáti odhlasovali další členy výborů, aby se mohlo dále pokračovat. Ve složení komisí tak byli následující členové: sčítací komise (Jiří Přikryl, Jan Kubalák a David Pekař), mandátová komise (Luděk Weiser, Michal Franc, Vítek Minx), návrhová komise (Lubomír Baláž, Jiří Svozil, Petr Kouřil), volební komise (Jaroslav Čížek, Jan Novotný, Ondřej Škultéty). Všichni členové byli zvoleni jednohlasně bez jakéhokoliv protinávrhu.

Po tomto aktu dostal slovo předseda mandátové komise Luděk Weiser. „Z pozvaných jedenačtyřiceti delegátů je nepřítomno dvanáct a přítomných devětadvacet. Valná hromada je tímto usnášeníschopná,“ přednesl na plénu.

Následně si delegáti schválili veškeré další administrativní záležitosti, aby už poté přišla na řadu zpráva o činnosti posledních dvou let od předsedy Milana Elfmarka. „Hodnocení činnosti nejen výkonného výboru, ale i celkově našeho okresního fotbalu od poslední valné hromady není jednoduché. Už rok je veškerý amatérský sport ochromen. V minulém ročníku se neodehrála celá jarní část, v tom letošním je situace zatím ještě horší, když se nestihla dohrát ani část podzimní. Tímto bych chtěl určitě poděkovat všem činovníkům, rozhodčím i hráčům za to, že se i v této nelehké době podařilo odehrát relativně vše, co se odehrát mohlo. I za těch složitých podmínek, které, pevně věřím, dokážeme dodržovat i po návratu na trávníky,“ vyjádřil se první muž Okresního fotbalového svazu Prostějov.

Elfmark nezapomněl zmínit důležitý přínos komise STK, která hlídá hladký průběh soutěží a v posledním roce měla práce bezesporu nejvíce vinou různých opatření. Jedním z největších problémů vidí předseda nedostatek rozhodčích, kterých na okresní úrovni stále spíše ubývá. Jako velkou pomoc do budoucna viděl zařazení pomocných klubových rozhodčích. U nich ovšem také nastaly problémy ohledně toho, že nízké procento z nich je ochotno se zúčastnit semináře před začátkem sezóny, aby dostali důležité informace. Celkově se však i tak jako pomocný rozhodčí zapojilo 28 osob do 84 utkání.

V neposlední řadě nezapomněl předseda také promluvit o mládeži, kde zdůraznil, že nejdůležitější pro rozvoj mládeže je zájem klubů, který snad vydrží i po pandemické situaci a základna se bude rozšiřovat.

Po této zprávě následovala další tentokrát hospodářské komise, kterou si vzal na starost Pavel Peřina. Ucelená zpráva prezentovaná projekcí byla za poslední čtyřleté období. Hospodaření OFS bylo do loňského roku v kladných číslech, pouze poslední rok znamenal snížení rozpočtu především díky dotacím klubům na jejich mládežnické kategorie v celkově výši 228 tisíc. Revizní komise potvrdila, že žádné nesrovnalosti ohledně těchto zpráv nenašla.

Do diskuse se v letošním roce žádný z delegátů nezapojil, takže se mohlo rovnou přejít k hlasování o předsedovi. Jelikož současný předseda Milan Elfmark neměl protikandidáta, odhlasovala si valná hromada veřejné hlasování. Pro pokračování současného šéfa bylo všech 28 přítomných klubů, jediným, kdo se zdržel, byl právě předseda.

Hned po krátkém potlesku přišla na řadu tajná volba nového výkonného výboru, kde o šest pozic usilovalo devět kandidátů. Po hlasování všech delegátů následovala krátká pauza, kdy volební komise sčítala hlasy. Zhruba po čtvrthodině bylo jasno. Svou pozici z minulých let udrželi pouze tři z pěti kandidujících členů. Roman Minx, Josef Sklenář a Miroslav Juránek. Dvěma nováčky se už po prvním kole stali František Kocourek a Zdeněk Vysloužil.

O posledním členu VV však rozhodnuto v prvním dějství nebylo. Jiří Přikryl i Matěj Vybíhal totiž získali shodně 16 hlasů a muselo tak rozhodnout druhé kolo. Do něj se už nepodíval Jan Kubalák a Tomáš Sedlák. Hlasování skončilo poměrem 18:10, kdy se stal novým členem výkonného výboru Matěj Vybíhal.

Poslední volby čekaly na členy do revizní komise, která měla před zahájením čtyři členy. Jelikož se však František Kocourek dostal do výkonného výboru, zůstala na kandidatuře pouze tři jména. Delegáti si tak stejně jako u volby předsedy odhlasovali veřejné hlasování a všechny tři kandidáty (Vítek Minx, Ivan Polák, Luděk Weiser) do funkcí potvrdili.

Závěrečné slovo páteční valné hromady patřilo znovu již nově zvolenému předsedovi Milanu Elfmarkovi. „Chci poděkovat všem svým spolupracovníkům za poslední čtyři roky, ať už se jedná o výkonný výbor, či všechny komise, v neposlední řadě především svým sekretářům, ať už to byl Zdeněk Vysloužil, či nyní Petr Antoníček, kterému přeji spoustu sil o do dalšího období. Bez nich si svou práci neumím představit. Velké poděkování také patří vám všem, kteří tu dnes jste, i delegátům, kteří jsou nepřítomni. Také všem rozhodčím i hráčům a členům FAČR za jejich činnost. Pevně věřím, že v dalších čtyřech letech zase společně posuneme náš okres na vyšší úroveň,“ dodal na konci valné hromady předseda za potlesku přítomných.

12 graf12 graf02