Neustálé odklady jsou u konce a Olomoucký kraj už má za sebou všechny volební valné hromady. Po pěti okresních přišla na řadu krajská. Po osmi letech v jejím čele skončil Stanislav Kaláb, který už dlouho dopředu avizoval, že se jednalo o jeho poslední období, stejně jako většina členů výkonného výboru. Dlouho se spekulovalo, kdo by mohl stávající vedení krajského fotbalu nahradit. Jmen na kandidátkách nebylo příliš, takže se mohlo v drtivě většině hlasovat veřejně a všichni z kandidátů dostali důvěru. Pro příští čtyři roky tak do čela Olomouckého KFS usedne Daniel Vitonský. Ve výkonném výboru zůstal pouze Roman Páral společně s pěti nováčky Lubomírem Balášem, Zbyňkem Hanzlem, Karlem Zelinkou, Radkem Svedekem a Tomášem Svozilem. V přízemí BEA centra Olomouc na třídě Kosmonautů vše uplynulou středu sledoval také Večerník.

 

 

Největší překážkou z organizačního pohledu byla jako pro všechno ostatní v současnosti koronavirová nákaza. I přes povinné testování a cestování mezi regionu však byla účast velmi dobrá, když z 50 delegátů jich dorazilo 46. Za komory OFS chyběl jediný člen, u klubů se omluvili tři zástupci. Kromě delegátů dorazili také hosté, mezi nimi nechyběl ani generální sekretář Fotbalové asociace Jan Pauly či předseda řídicí komise pro Moravu Pavel Nezval.

Delegáti i pozvaní hosté se mohli nechat otestovat i přímo v areálu Bea centra. Této možnosti využila zhruba polovina všech přítomných. Potvrzení ohledně negativních testů kontroloval před vstupem do areálu sekretář OFS Prostějov Petr Antoníček.

Na začátku valné hromady si vzal slovo dosluhující předseda Stanislav Kaláb. Jako předsedajícího valné hromady navrhl Milana Ráce, který před dvěma týdny obhájil svou funkci předsedy okresu Jeseník, ale ve výkonném výboru KFS pokračovat nechtěl.

Předsedající se poté ujal slova a nechal hlasovat o členech komisí. Ty byly všechny schváleny tak, jak byly navrženy. Vypadaly následovně: mandátová komise (Josef Kalina, Marek Černý, Jarmila Kyasová), návrhová komise (Roman Páral, Lubomír Samek, Tomáš Svozil), volební komise (Petr Garláthy, Drahomír Krátký, Vlastimil Němec, Luděk Březina, Michal Ponížil). Mimo komisí se také určili sčitatelé (Lukáš Staroba, Ivan Bardoň) a pracovní představenstvo (Pavel Nezval, Stanislav Kaláb, Jan Pauli, Josef Ondrušek, Pavel Peřina, Milan Rác).

Po odhlasování všech komisí přišla na řadu zpráva mandátové komise a schválení programu. Poté už přišlo na řadu hodnocení předsedy KFS Stanislava Kalába. „Tato zpráva bude v mnohém jiná než všechny předchozí. Už jen proto, když se podívám a vidím, jak tu dnes sedíme. Hned na začátku bych chtěl sdělit to podstatné. Fotbal v našem kraji je plně stabilizovaný a nemá zásadních problémů. Odstupující výkonný výbor předává kraj v takové kondici, že nás mohou navštívit pánové z FAČRu, z Fevoluce i dalších skupin. A jen těžko budou hledat oblast, za kterou by nás mohli kritizovat,“ začal své ohlédnutí předseda.

Dále neopomněl připomenout, že jediným vážnějším problémem je mládežnická základna, se kterou nyní bojují zřejmě všechny kluby pod hlavičkou FAČR. Poté přišlo na řadu poděkování všem spolupracovníkům, klubům a také všem dalším, kteří se aktivně podíleli na budování fotbalu v kraji. V dalším bodě Kaláb popřál novému vedení spoustu sil a pracovních úspěchů, aby i nadále krajský fotbalový svaz minimálně takto pokračoval.

Následoval výčet největších úspěchů KFS za poslední roky. Z nichž nejvíce vypíchl regionální mládežnický tým, který se dostal na turnaj do Číny v roce 2016, dále také vítězství prostějovských veteránů na mistrovství republiky v Lázních Bohdaneč, jenž vedl František Kocourek, nebo Region Cup, který mužstvo Olomouckého kraje vyhrálo, a díky tomu si zahrálo evropské finále v Istanbulu. V neposlední řadě ještě připomněl Adventní večer, na kterém byl mimo jiné předán šek olomoucké fakultní nemocnici.

„Na závěr děkuji všem za projevenou důvěru. A pokud jsem snad nesplnil některá z vašich očekávání, omlouvám se, ale už to nenapravím. S fotbalem jsem spojený celý život a za spoustu věcí mu děkuji, už však nadešel čas odejít. Chci však fotbalu, té nejkrásnější kolektivní hře na světě, popřát jen to nejlepší. A všem, kteří pro něj pracují, přeji také všechno dobré, poctivost a vzájemnou mezilidskou úctu,“ dodal odcházející předseda a sklidil potlesk všech přítomných v sále.

Po delším proslovu dosluhujícího předsedy přišly na řadu zprávy hospodářské a revizní komise. Ze zprávy té první vyplynulo, že krajský fotbalový svaz v současné chvíli disponuje rozpočtem přesahujícím tři miliony korun, oproti loňskému roku se jedná o propad zhruba pětiset tisíc. Velkým výdajem loňského roku totiž byla podpora všem klubům v krajských soutěžích v celkové hodnotě jednoho a čtvrt milionu. Revizní komise nenašla žádné nesrovnalosti a delegáti tyto zprávy jednohlasně schválili.

Krátce po osmnácté hodině přišla na řadu volba nového předsedy KFS. Ještě před hlasováním o slovo požádal jediný kandidát Daniel Vitonský, který se na plénu nejprve krátce představil. „Fotbal mě provází celý život, hrál jsem jej od svých sedmi let až do mužských kategorií. Toulal jsem se po klubech v krajských soutěžích, bohužel jsem však vinou zranění musel brzy kariéru ukončit. Zkusil jsem pak dráhu rozhodčího, kde jsem vyzkoušel všechny regionální olomoucké soutěže až po krajský přebor. Již patnáct let se věnuji trenéřině a mládeži v mém mateřském klubu SK Hranice, kde pracuji dodnes. Od roku 2018 jsem také předsedou celého klubu,“ začal svůj projev kandidát na předsedu. Dále připomněl, že z pozice krajského zastupitele bude i nadále dělat maximum pro to, aby podpora kraje byla minimálně ve stejné výši jako doposud. Mimo svého představení se vyjádřil ke zbývajícím kandidátům do výkonného výboru, kteří do toho jdou společně. A nechyběly ani vize, se kterými by chtěl v této nelehké situaci do KFS jít. „Pevně věřím, že se sezóna ještě dohraje, upřímně si neumím představit, že by se i druhý ročník v řadě jen tak hodil za hlavu a že to na podzim zkusíme znovu. Hlavní prioritou pro nás bude mládež, kde se budeme snažit klubům pomoct ze všech sil hráče nejen u fotbalu udržet, ale také je přilákat. S tím samozřejmě souvisí trenéři. Bude třeba se na to zaměřit a snažit se jim co nejvíce pomoct ve vzdělávání, které musí fungovat dlouhodobě. Dále se budeme chtít zaměřit na nábor rozhodčích a jejich návrat po této těžké době. Samozřejmě neříkám, že vše bude za rok, tak jak si tady naplánujeme, ale je důležité tuto cestu vytvořit a vytrvat v ní,“ pronesl Vitonský během svého proslovu.

Poté už se přistoupilo k jednotlivým hlasováním. Do funkce předsedy tak při veřejné volbě zvolen Daniel Vitonský jednohlasně. Velmi obdobně pak byli prošli také kandidáti do výkonného výboru, ať už za komoru OFS, či za komoru klubů. Za komoru okresních svazů byly totiž již na kandidátce tři jména na tři uvolněné posty. Delegáti jednohlasně potvrdili Zbyňka Hanzla, Romana Párala a Karla Zelinku.

Za komoru klubů bylo na kandidátce pět jmen, jenže ještě před valnou hromadou odstoupil Adam Košař a Radek Mičunda, takže veřejným hlasováním dosadili do funkcí delegáti i Lubomíra Baláše, Radka Svedeka a Tomáše Svozila.

Jediné tajné hlasování tak přinesly volby do revizní komise, kde se na pět pozic přihlásilo sedm kandidátů. Prostějov tu měl hned dvojí zastoupení a poloviční úspěšnost. Do revizní komise byli nakonec zvoleni Ivan Bardoň, Martin Černý, Jan Kubalák, Marek Matěna a Vladislav Rulíšek. Nedostatečný počet hlasů obdrželi František Kocourek a Martin Skypala.

Po volbách přišla na řadu diskuse, v níž se jako první o slovo přihlásil jeden z hostů, a sice generální sekretář FAČR Jan Pauly, který pochválil výborně zvládnutou organizaci valné hromady i celkové fungování krajského fotbalového svazu. Poděkoval za osmiletou spolupráci panu Kalábovi, jehož si velmi váží. Nakonec pogratuloval novému vedení s tím, že se těší na budoucí spolupráci. V podobném duchu se také nesl proslov Pavla Nezvala, předsedy řídicí komise pro Moravu.

Jako poslední si vzal slovo předsedající valné hromady Milan Rác. Ten v závěrečném krátkém projevu poděkoval všem svým spolupracovníkům, se kterými poslední roky na KFS pracoval, a připomněl, že již na začátku května čeká bývalého předsedu KFS Stanislava Kalába životní jubileum. „Jak zde asi většina z vás ví, v květnu oslaví pan Kaláb sedmdesáté narozeniny a já bych mu chtěl touto cestou poblahopřát a poděkovat za odvedenou práci,“ dodal Rác a přinesl malý dárek v podobě dárkového koše.

 

zvýsledky voleb olomouckého KFS:

Předseda:

Daniel Vitonský – jednohlasně zvolen

člen VV za komoru OFS:

Zbyněk Hanzl – jednohlasně zvolen

Roman Páral – jednohlasně zvolen

Karel Zelinka – jednohlasně zvolen

člen VV za komoru klubů:

Lubomír Baláš – jednohlasně zvolen

Radek Svedek – jednohlasně zvolen

Tomáš Svozil – jednohlasně zvolen

revizní komise

Ivan Bardoň, 40 hlasů – zvolen

Vladislav Rulíšek, 40 hlasů – zvolen

Martin Černý, 37 hlasů – zvolen

František Kocourek, 23 hlasů – nezvolen

Jan Kubalák, 35 hlasů – zvolen

Marek Matěna, 30 hlasů – zvolen

František Kocourek, 23 hlasů – nezvolen

Martin Skypala, 16 hlasů – nezvolen

 

25 delegátů za OFS: 24 (96 % přítomno)

25 delegátů za kluby: 22 (88 % přítomno)

Celkem 50 delegátů

Přítomno 46 (92 %)