Nově zvolený výkonný výbor v čele s předsedou Danielem Vitonským byl znám záhy po březnové volební valné hromadě Olomouckého Krajského fotbalového svazu (O KFS), o níž Večerník podrobně referoval. Už v jejím průběhu nástupce Stanislava Kalába prozradil, že o lidech, kteří by měli řídit komise, má relativně jasno. Ještě to ale určitě chce řešit s nově zvoleným výborem. Tak se i stalo. Inaugurované vedení po svém zvolení rozhodlo o místopředsedovi KFS, garantech komisí i jejich předsedech. Ve vedení jednotlivých komisí má své zastoupení také Prostějovsko.

První jednání nového výkonného výboru proběhlo hned počátkem dubna týden po řádných volbách. Na něm se za dodržení přísných opatření sešli všichni členové v čele s předsedou. Na začátku premiérového jednání se ještě vedení Olomouckého Krajského fotbalového svazu krátce vrátilo k valné hromadě. Poté už následovaly dva hlavní body první schůze. Nejdříve si své role jako garanti jednotlivých komisí rozdělili členové VV. Všech sedm přítomných jednohlasně zvolilo novým místopředsedou Zbyňka Hanzla, který byl zároveň jmenován také jako garant i předseda hospodářské komise. A mimo to by se měl starat také o ekonomickou stránku svazu.

Jediný člen prostějovského regionu výkonného výboru Lubomír Baláš bude mít v následujících čtyřech letech na starost disciplinární komisi jako její garant. Další členové si funkce garantů rozdělili následovně: Karel Zelinka bude garantem sportovně-technické komise (STK), Radek Svedek bude dohlížet na práci komise mládeže, Roman Páral zůstane u komise rozhodčích a delegátů a Tomáš Svozil se stal garantem trenérsko-metodické komise.

„Na tom, kdo bude mít na starost jakou funkci, jsme se dokázali brzy domluvit. Samozřejmě se budeme všichni snažit právě svým komisím pomáhat. Nejdůležitější však bude, abychom spolupracovali jako tým a snažili se fotbal posouvat správným směrem, ať už se nám budou různé věci prolínat i do jiných komisí,“ přiznal Lubomír Baláš, který se fotbalu věnuje v Kostelci na Hané.

Další volby následovaly téměř okamžitě. Tentokrát pro změnu výkonný výbor vybíral předsedy jednotlivých komisí. Jak už bylo výše uvedeno, předsedou hospodářské komise se stal místopředseda VV Zbyněk Hanzl. Disciplinární komisi, které je garantem Lubomír Baláš, bude mít na starost další regionální funkcionář Jaroslav Čížek. Do komise STK byl vybrán předsedou Josef Kalina. Komisi rozhodčích a delegátů bude předsedat Pavel Sedláček. Petr Strnad bude mít na starost mládež a trenérsko-metodickou komisi bude řídit otec nového předsedy a uznávaný kouč mládeže Oldřich Vitonský.

„Jak jsem předesílal už na valné hromadě, vyřešili jsme společně s výborem, kdo si vezme na starost jednotlivé komise a kdo bude jejich garantem. Předsedové s garanty následně dostali důvěru, aby si sami zvolili, koho by v týmu chtěli na následující období mít. Na odeslanou kandidátku dostali prostor čtrnácti dnů. Kromě svého uvážení mohli využít i návrhy od klubů či přímo jednotlivých okresních fotbalových svazů. Na následném jednání devatenáctého dubna jsme schválili kompletní složení komisí a různé další funkcionářské povinnosti po nástupu do funkce. Nyní už tak hlavně doufáme, že se fotbalové soutěže zase vrátí na trávníky,“ dodal předseda Olomouckého krajského fotbalového svazu Daniel Vitonský.