Výstavba šaten pro hokejovou a krasobruslařskou mládež vedle Víceúčelové haly-zimního stadionu v Prostějově spěje do finiše, ale už nyní se upřesňují plány v tom, kdo bude šatny v budoucnu provozovat a spravovat. Bývá obvyklé, že podobná zařízení provozuje Domovní správa, v tomto případě je ale všechno jinak. Podle dotačních podmínek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které přispělo na stavbu částkou 40 milionů korun, to musí být jinak!

Radní na svém pondělním jednání pověřili Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov zabezpečením provozu objektu šaten zimního stadionu. „Budoucí správce tohoto nového objektu bude zajišťovat pořádek, čistotu, drobné opravy a údržbu, vytvářet podmínky pro dlouhodobé udržení pořádku, společensky žádoucí vztahy a jednání a kontrolovat a vyžadovat dodržování bezpečnostních opatření v objektech a přilehlém okolí,“ konkretizoval primátor František Jura.

Jak již bylo uvedeno, tradičně se o zařízení tohoto typu stará Domovní správa, tentokrát poskytnutá dotace vyžaduje jiné řešení. „Podle podmínek dotace, která byla udělena, není možné, aby byl objekt ve správě Domovní správy Prostějov, protože jde o kapitálovou obchodní společnost,“ vysvětlil primátor Jura.

Na základě této skutečnosti byla oslovena zřizovaná příspěvková organizace města, a to Sportcentrum – dům dětí a mládeže Prostějov, která tento objekt dostává do své správy. Na tuto skutečnost bude pamatovat i rozpočet na příští rok. „Při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2021 byla příspěvková organizace Sportcentrum DDM oslovena, aby zakalkulovala do rozpočtu organizace provozní prostředky pro budoucí správu objektu šaten zimního stadionu, který je v současné době ve výstavbě. Ve schváleném rozpočtu na rok 2021 byly schváleny finanční prostředky, které odpovídají odhadu nákladů na energie, materiál a vybavení pro úklid a služby Domovní správy na provoz kotelny,“ informoval náměstek primátora Jan Krchňavý a dodal, že se předpokládá, že Sportcentrum DDM bude mít provoz šaten zimního stadionu určen v hlavním účelu a předmětu činnosti příspěvkové organizace. „Z tohoto důvodu bude Zastupitelstvo města Prostějova schvalovat dodatek zřizovací listiny, kterým bude doplněn předmět hlavní činnosti o provoz šaten zimního stadionu,“ uzavřel náměstek Krchňavý.