Zastupitelé budou na svém dubnovém zasedání rozhodovat o doporučení radních podpořit sportovní oblast dotačními penězi. Již v prosinci loňského roku zastupitelstvo města Prostějova schválilo Program na podporu pořádání jednorázových sportovních akcí v roce 2021 z rozpočtu statutárního města Prostějova. 

 

„V rámci návrhu byly pro tento dotační program schváleny finančních prostředky ve výši 2,55 milionu korun, a to do dotačních titulů Podpora pořádání jednorázových sportovních akcí s doložením finanční spoluúčasti žadatele a Podpora pořádání jednorázových sportovních akcí bez doložení finanční spoluúčasti žadatele,“ připomněl Jan Krchňavý, náměstek primátora, v jehož gesci je školství a sport v Prostějově.

„Pro první dotační titul byla alokována celková částka ve výši 1,7 milionu korun a na první kolo připadne osmdesát procent celkové částky, což je 1,36 milionu korun. Ve stanoveném termínu jsme přijali osm žádostí, kterými se zabývala Komise sportovní Rady města Prostějova, přičemž hodnocení žádostí probíhalo formou per rollam,“ uvedl Krchňavý a doplnil také informace ke druhému dotačnímu titulu. „Pro ten byla alokována částka 850 tisíc korun. Na první kolo připadlo osmdesát procent celkové částky, což je 680 tisíc korun. Ve stanoveném termínu jsme dostali a přijali deset žádostí. Před projednáváním byla jedna stornována, takže bylo hodnoceno jen devět. Projednala je opět Komise sportovní Rady města Prostějova, přičemž hodnocení žádostí probíhalo znovu formou per rollam,“ uzavřel informace o finanční podpoře náměstek prostějovského primátora.