Radní předkládají zastupitelům návrhy na dotační programy v oblasti sportu pro rok 2022. Organizace i jednotlivci tak budou moci opět žádat o finanční podporu města.

„Konkrétně se bude jednat o program na podporu sportovní činnosti a program na podporu pořádání jednorázových sportovních akcí. Vše pro rok 2022 z rozpočtu města Prostějova,“ upřesnil náměstek primátora Jan Krchňavý, v jehož pracovní náplni je, mimo jiné, zastoupena i tato oblast.

Jedním ze zásadních kritérií pro poskytnutí dotace v rámci chystaných dotačních titulů bude zveřejnění účetní závěrky za rok 2020 (vyvěšením do 31. 12. 2021 ve veřejném rejstříku) u těch žadatelů, kteří tuto povinnost ze zákona mají (nebo zveřejnění přehledu o majetku a závazcích u těch žadatelů, kteří vedou jednoduché účetnictví).

„Odbor školství, kultury a sportu Magistrátu města Prostějova plánuje uskutečnit informativní seminář pro žadatele o dotace v oblasti sportu. Seminář se uskuteční v měsíci říjnu, termín bude upřesněn,“ informoval dále náměstek Krchňavý a doplnil, že radní pro oba dotační programy schválili rozpočet ve výši 23 milionů korun.