Spojení občanských demokratů a nezávislých osobností města Prostějova jde do voleb nejen s velmi silnou kandidátkou, ale také s „nabušeným“ programem pro další čtyři roky rozvoje Prostějova, v němž je možné najít řadu originálních nápadů.

 Méně odpadu i pomoc potřebným

Tentokrát jsme vybrali dva konkrétní zajímavé plány, které má kandidátka vedená „akční“ náměstkyní primátora Miladou Sokolovou. Ona sama představuje nápad vybudovat v Prostějově tzv. re-use centrum: „Je to místo, kam můžete odnést například nábytek, který už nepotřebujete, ale tohle vybavení může ještě sloužit jinde. Takový nábytek proto neskončí ve sběrném dvoře, ale budou si ho moci vzít lidé, kterým se hodí. Když si ho nikdo nevezme, bude po čase odborně zlikvidován. Re-use místo by mohlo být vybudováno v blízkosti sběrného dvora. Platí, že nejlepší způsob nakládání s odpadem je zabránit jeho vzniku. Toto centrum bude dávat nepotřebným věcem nový smysl a pomůže třeba lidem, kteří na tom nejsou ekonomicky dobře, aby mohli získat řadu věcí zdarma.“

Nový zelený pás

Velkým podporovatelem dalšího bodu programu kandidátky číslo 6 je ekolog a učitel na GJW Libor Marčan. Ten prosazuje realizaci „zelené sítě“ na jihu města, která by postupně propojila Záhoří s Brněnskou ulicí a pokračovala do Vrahovic. „Chceme zde vysadit tisíce stromů a keřů, vzniknou zde aleje i větší zelené plochy a postupně se vytvoří protipól dnešní Hloučely na jihu města,“ má jasno Libor Marčan a dodává: „Do hanácké krajiny v okolí města musíme dostat aleje a remízky. Nejen že tím vytvoříme nové trasy pro vycházky Prostějovanů, ale významně tím zlepšíme životní prostředí. Krajinná zeleň bude zachytávat prach, zmírní dopady vodní i větrné eroze, pomůže i se zadržováním vody a nabídne úkryt i potravu volně žijícím živočichům.“ Velký ekologický i rekreační význam tohoto bodu programu potvrzuje i náměstkyně Sokolová: „Těším se, až se budeme moci vydat cestou v zeleni z Mládkových sadů až k Žešovskému rybníčku, ze Záhoří to vzít přes plánované biocentrum u cihelny nebo si odpočinout v připravovaných plochách zeleně na soutoku Hloučely a Romže.“

ODS a nezávislé osobnosti mají i řadu dalších návrhů, které představíme příště. Jen odtajníme, že jedním z nich je plán na vybudování druhé ledové plochy ve spolupráci se soukromým investorem.