Je to již více jak dva roky, co došlo v Mořicích k nečekané změně. Z bouřlivé diskuse vyplynulo, že tehdejší starosta obce Martin Obruča již nemá důvěru zastupitelů. V následném hlasování byl poměrem pěti ku čtyřem hlasů prvním mužem obce zvolen Tomáš Pavelka. Nedlouho před svými 22. narozeninami se tak vytáhlý student práv stal nejmladším starostou v historii ČR. V letošních volbách bude kandidovat znovu a Večerník zajímalo, s čím do voleb jde? 

 V Mořicích se stejně jako před čtyřmi roky budou o přízeň voličů ucházet celkem čtyři kandidátky. Naposledy zde zvítězila kandidátka Volba pro Mořice, v jejímž čele stál tehdy teprve dvacetiletý student právnické fakulty a zapálený knihovník Tomáš Pavelka. Zejména díky němu se v roce 2015 mořické Zámecké knihovně dostalo ocenění Nejlepší knihovna Olomouckého kraje. Začátkem května 2020 se pak Tomáš Pavelka stal i starostou obce, když nahradil Martina Obruču. Ten se posléze nechal slyšet, že pro něj konec ve funkci byl velkým překvapením. Naopak nový starosta hovořil o tom, že za převratem na radnici stálo hned několik problémů, které se nedařilo aktivně řešit.

Pavelka se po svém zvolení netajil tím, že by rád navázal zejména na práci svého předchůdce populárního Jaroslava Knapa, který v čele úřadu stál dlouhých 21 let, a to až do svého nedobrovolného odvolání v roce 2015. Nyní už chce pokračovat v tom, co v uplynulých dvou letech započal. „Vytvořili jsme dlouhodobou koncepci, která by pro nás měla být závazná minimálně do roku 2027,“ vyjádřil se Tomáš Pavelka s tím, že za aktuální priority považuje dokončení celkové rekonstrukce budovy mateřské školky, pokračování v budování nových chodníků a parkovišť a také dostavbu sportovního hřiště, jenž by mělo vzniknout na místě bývalých tenisových kurtů. „Z dlouhodobého hlediska pro nás budou důležité příprava projektu pro výstavbu kanalizace a rekonstrukce osvětlení. Rovněž bychom rádi v budoucnu propojili tři naše stávající biokoridory a vytvořili čtvrtý,“ nastínil Pavelka, jenž dosud stále zůstává studentem Masarykovy univerzity.   

Zda půjde do voleb a případně s čím se nám v případě bývalého starosty Martina Obruči zjistit nepodařilo. Jeho někdejší telefonní číslo nebylo aktivní a současný starosta nám aktuální kontakt na něj nezprostředkoval. 

 

Podrobnější zpravodajství čtěte v aktuáním tištěném vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, které vychází v pondělí 22. srpna