Tyto plány magistrátu se už táhnou také několik let. Původně radnice chtěla ze svého postavit v Holandské ulici v Prostějově dva komunitní domy. Na stavební investici byl už dokonce vypracován projekt za více než milion korun. Záhy se ale ukázalo, že městská pokladna výstavbu sama neutáhne. První záměr prodeje soukromému subjektu zkrachoval, nyní však o pozemky projevil zájem kupec. A ledy se tedy konečně prolomily.

Prostějovští radní na svém úterním jednání vyhlásili záměr prodeje pozemků o celkové výměře zhruba 1 500 metrů čtverečních s tím, že kupec bude muset zaplatit i za projektovou dokumentaci na stavbu komunitních domů pro seniory v Holandské ulici v Prostějově. Záměr prodeje byl vyhlášen formou obálkové metody. „Kupní cena je stanovena ve výši 4,95 milionu korun za pozemky a k tomu 1,2 milionu korun za projektovou dokumentaci,“ informoval Jiří Pospíšil (PéVéčko), první náměstek primátora Prostějova, do jehož gesce náleží majetkoprávní záležitosti města. „Ve smlouvě se kupující zaváže, že ve lhůtě do pěti let ode dne uzavření smlouvy bude dokončena výstavba alespoň jednoho bytového domu, včetně vydání kolaudačního souhlasu nebo jiného obdobného rozhodnutí správního orgánu, kterým bude povoleno jeho užívání. Pro případ prodlení se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta. V případě, že výstavba alespoň jednoho bytového domu nebude v daném termínu vůbec zahájena, je zde možnost města od kupní smlouvy odstoupit,“ vyjmenoval podmínky Pospíšil s tím, že stavební povolení již bylo vydáno.

Večerník v této souvislosti zajímalo, proč dva komunitní domy v Holandské ulici nepostaví samo město, jak mělo původně v plánu? „Máme spoustu podobných projektů, ale finanční prostředky jsou omezené. Z těchto důvodů jsme v tomto konkrétním případě přistoupili k tomu, že tyto lukrativní pozemky nabídneme a výstavbu komunitních domů zde zajistí soukromý investor. V podmínkách kupní smlouvy je jasně stanoveno, že pro jiný účel než pro stavbu komunitních domů nesmí nový majitel pozemky využít,“ vysvětlil Večerníku Jiří Pospíšil, který ještě prozradil, že na rozdíl od předchozího a neúspěšného vyhlášení záměru prodeje před třemi lety se nyní situace změnila. „Objevil se velice vážný zájemce o pozemky v Holandské ulici, proto jsme vyhlásili nový záměr prodeje,“ potvrdil Večerníku první náměstek primátora.