Obyvatelé města budou moci opět využívat k odkládání nepotřebného elektrozařízení speciální kontejnery.

Ty budou klasicky umístěny na každém z městských sběrných dvorů.

„Opět budeme uzavírat smlouvu se společností ELEKTROWIN a.s. Navazovat bude na Smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení, v níž se společnost zavázala dodat a umístit na své náklady na místo zpětného odběru elektrozařízení dva kontejnery,“ vysvětlil první náměstek primátora Jiří Pospíšil.

Na každém ze sběrných dvorů (na ul. Anenská a ul. Průmyslová) tak bude umístěn jeden velkoobjemový otevřený kontejner na shromažďování sběrné skupiny chlazení a jeden velkoobjemový zastřešený kontejner na shromažďování sběrné skupiny velké a malé spotřebiče s odděleným prostorem pro shromažďování malých spotřebičů.