Prostějovští radní jsou ve velkém zápřahu, týden po jednání zastupitelstva se už toto úterý opět sejde k dalšímu zasedání Rada statutárního města Prostějova. Rozsáhlý program dává tušit, že schůze radních bude hodně dlouhá. Prostějovany bude zřejmě nejvíce zajímat, jak se konšelé dohodnou na využívání stacionárních radarů na měření rychlosti vozidel.

 

„Hned v úvodu budeme schvalovat rozpočtová opatření na zajištění provozu městské policie, Kulturního klubu Duha nebo na záležitosti týkající se odborů územního plánování a památkové péče i správy sociálního zabezpečení. Čekají nás jednání o dodatcích ke smlouvám s dodavateli staveb hokejových šaten či přístavby tělocvičny v DDM Sportcentrum na Vápenici, zabývat se budeme projektem automatického měření rychlosti na pozemních komunikacích v Prostějově i změnami v organizační struktuře městské policie,“ zmínil primátor Prostějova František Jura s dodatkem, že radní čeká v úterý projednávání dalších tří desítek bodů programu. „Projednávat budeme otázky školství, kina Metro a zabývat se budeme rovněž rozsahem rekonstrukce Společenského domu,“ vyjmenoval ještě namátkou primátor Jura.

Radní čekají samozřejmě jako vždy i diskuse nad mnohými majetkoprávními záležitostmi. „Vesměs půjde o vyhlášení záměrů prodeje či pronájmu městských pozemků,“ upřesnil první náměstek primátora Jiří Pospíšil s tím, že tématem úterní schůze radních bude také diskuse o doporučeních dopravní komise města.

V příštím vydání Večerník přinese podrobnosti o výsledcích jednání rady města.