Úřad práce ČR evidoval k 31. 5. 2022 celkem 235 468 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 8 190 méně než v předchozím měsíci a o 50 354 méně než loni. Podíl nezaměstnaných osob poklesl na 3,2 %. To je o 0,1 p. b. méně než v dubnu a o 0,7 p.b. méně než před rokem. Míra nezaměstnanosti byla podle posledních dostupných dat  EUROSTATU (za duben) nejnižší v celé EU, a to 2,4 % (průměr EU 6,2 %).

 Situace na pracovním trhu aktuálně odpovídá jak dlouhodobému vývoji, tak ročnímu období. Ze strany zaměstnavatelů přetrvává zájem o nové zaměstnance převážně v technických a dělnických oborech. Dlouhodobá poptávka je po kvalifikovaných řemeslnících.

 

 

  05/2022

 05/2021

  05/2020

Podíl nezaměstnaných osob v ČR

3,2 %

3,9 %

3,6 %

Počet uchazečů o zaměstnání

235 468

285 822

266 144

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání

211 972

267 015

247 994

Míra nezaměstnanosti dle EUROSTAT (duben)

2,4 %

3,3 %

2,1 %

 

„Pracovní trh nadále ovlivňují sezónní práce, které jsou v plném proudu. Především ve stavebnictví, v gastronomii, cestovním ruchu, zemědělství a zahradnictví, ale také v lesnictví, rybářství, lázeňství či těžbě. S příchodem letního počasí se v menší míře objevují v evidenci ÚP ČR nabídky letních brigád. Zaměstnavatelé ale většinou hledají krátkodobé pracovníky prostřednictvím inzerce, pracovních portálů, sociálních sítí nebo přes své stálé zaměstnance,“ shrnuje generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.

Prostřednictvím ÚP ČR zaměstnavatelé momentálně nabízejí „brigádnická“ místa pro pomocné síly v pohostinství, gastronomii, obchodě, pomocníky ve výrobě, uklízeče, v rekreačních resortech (pro pokojské, číšníky, servírky), případně na koupalištích, obsluhu stánkového prodeje, v lesnictví či zahradnictví. V některých regionech se objevují pozice ve strojírenství.

Sezónní činnosti poběží podle generálního ředitele ÚP ČR i v dalších měsících a nezaměstnanost by tak mohla ještě dále klesat. Vše se ale také bude odvíjet od průběhu válečného konfliktu na Ukrajině, počtu nově evidovaných uchazečů o zaměstnání z řad občanů Ukrajiny a v neposlední řadě dopadů energetické krize na zaměstnavatele.

 

Ukrajina

Podle dostupných zdrojů získalo v ČR od vypuknutí konfliktu dosud práci celkem 68 885 občanů Ukrajiny (zhruba ¾ z nich jsou ženy). Někteří se už vrátili zpět domů nebo ze zaměstnání odešli. Ke konci května aktuálně pracovalo na území ČR 56 388 občanů Ukrajiny  s udělenou dočasnou ochranou. Nejvíce v Plzeňském (8 143 osob) a Středočeském kraji (8 034 osob) a dále v Praze (6 381 osob). Nejčastěji jako montážní dělníci výrobků a zařízení, pomocníci ve stavebnictví, ve výrobě, v dopravě, případně našli uplatnění v oblasti sezónního zaměstnání.

„Příchod občanů Ukrajiny prozatím pracovní trh nijak výrazně neovlivnil. Nastupují zpravidla na dlouhodobě neobsazené pozice. V určitých oblastech tak zaměstnavatelé získali zaměstnance, které potřebovali. Zároveň ale platí, že do ČR přicházejí/přicházeli především ženy. Což v praxi znamená, že většinou vykonávají fyzicky nenáročné činnosti. Navíc dávají přednost krátkodobým pracovním příležitostem a s ohledem na děti také práci na jednu směnu,“ upřesňuje generální ředitel ÚP ČR.

Ke konci května bylo v evidenci ÚP ČR 7 218 občanů Ukrajiny pod dočasnou ochranou, kteří podali žádosti o zavedení jako zájemci (7 048 osob) nebo uchazeči (170 osob) o zaměstnání. Celkem se od vypuknutí krize na Ukrajině zaevidovalo na ÚP ČR do konce května 11 588 občanů Ukrajiny pod dočasnou ochranou. ÚP ČR jim nabízí mimo jiné i pomoc s financováním kurzů českého jazyka. O jejich akreditaci si na základě rámcových sylabů, které připravilo MŠMT, mohou požádat kterákoli vzdělávací zařízení. Jedná se o rekvalifikační kurz „Český jazyk pro cizince – základní kurz“ a „Český jazyk pro cizince – navazující kurz". A zdarma nabízí kurzy češtiny např. neziskové organizace, školy různého stupně nebo třeba Centrum na podporu integrace cizinců.

Veškeré aktuální informace spadající v této souvislosti do agendy ÚP ČR jsou k dispozici na jeho webových stránkách - https://www.uradprace.cz/web/cz/-/pomoc-pro-obcany-ukrajiny-a-jejich-zamestnavatele.

 

 

Nezaměstnanost v regionech

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl v květnu v Ústeckém kraji (5,1 %), Moravskoslezském kraji (4,8 %) a dále v Karlovarském kraji (3,8 %). Tyto tři regiony měly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob i loni. Což odpovídá jejich dlouhodobé ekonomické situaci. Naopak nejnižší nezaměstnanost zůstává v Pardubickém kraji (2,1 %). Meziročně se situace nejvíce změnila na Karlovarsku, kde podíl nezaměstnaných osob poklesl oproti květnu 2021 o 1,9 p. b. na 3,8 %. V okresech jsou rozdíly ještě více patrné. Nejnižší nezaměstnanost byla ke konci předchozího měsíce v okrese Praha-východ (1,1 %), Praha-západ a Pelhřimov (1,5 %), Benešov (1,6 %) a Rychnov nad Kněžnou a Jindřichův Hradec (1,7 %). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných hlásí okres Karviná (8,2 %), Most (6,6 %), Chomutov (6,2 %) a Bruntál (5,6 %).

Struktura uchazečů o zaměstnání

Z celkového počtu evidovaných uchazečů tvořily 53,6 % ženy, což představuje 126 217 nezaměstnaných. Podíl nezaměstnaných mužů i žen poklesl o 0,1 p. b.. Konkrétně na 2,9 % u mužů a u žen na 3,5 %.

V uplynulém měsíci hledalo práci prostřednictvím ÚP ČR 36 305 osob se zdravotním postižením (OZP) – 15,4 % z celkového počtu nezaměstnaných. Zaměstnavatelé pro ně nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 12 990 volných pracovních míst.

Průměrný věk nezaměstnaných byl v květnu 43,8 roku, zatímco loni to bylo 43,1 roku. Věková struktura uchazečů o zaměstnání se za posledních pět let výrazně nemění. A i v průběhu uplynulých 12 měsíců došlo pouze k mírným změnám. V meziročním srovnání poklesl podíl nezaměstnaných osob ve věkové skupině do 29 let, naopak se zvýšil podíl těch v kategorii 50 plus. V případě této skupiny uchazečů o zaměstnání došlo k nárůstu o 2,9 p. b. (ale v absolutním vyjádření jde o pokles o 11 068 osob). V evidenci ÚP ČR jich bylo k 31. 5. 2022 celkem 91 218 a tvořili 38,7 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Bez práce byli nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nižší kvalifikací, především s vyučením bez maturity a se základním vzděláním. Změny ve struktuře nezaměstnaných podle vzdělanosti ukazují, že k nejvyššímu meziročnímu poklesu došlo v případě evidovaných uchazečů vyučených (o 20 965) a uchazečů se střední školou (o 13 289).  Pokud jde o rozdělení podle profesí, ke konci května bylo v evidenci ÚP ČR nejvíce pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, a to 74 455.

Bez práce bylo ke konci předchozího měsíce 10 674 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Meziměsíčně je to méně o 398, meziročně pak méně o 174 lidí. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,5 % (duben 2022 – 4,5 %, květen 2021 – 3,8 %). Z celkového počtu absolventů a mladistvých bylo ke konci května v evidenci ÚP ČR 6 769 absolventů.  

              Za posledních 12 měsíců se změnila struktura uchazečů o zaměstnání podle délky setrvání v evidenci ÚP ČR. V květnu 2022 vzrostl v meziročním srovnání podíl těch, kteří jsou bez práce déle než 12 měsíců na celkovém počtu nezaměstnaných o 2,3 p. b. na 33,7 %, tedy celkem na 79 250 osob, a to zejména v důsledku ekonomické krize způsobené epidemií COVID-19.  Průměrná délka evidence se ve srovnání s dubnem prodloužila o 11 dnů na 529.

 

 

 

Noví a umístění uchazeči o zaměstnání

Během května se na Úřadu práce ČR nově zaevidovalo 30 681 lidí. To je meziměsíčně méně o 367 osob a meziročně více o 2 122 uchazečů. Nejvíce nových nezaměstnaných hlásí Moravskoslezský (4 223) a Středočeský kraj (3 621). Naopak nejméně kraj Karlovarský (949). Z hlediska okresů pak nejvíce nově nezaměstnaných vstoupilo do evidence ÚP ČR v Praze (3 107) a nejméně v okrese Rakovník (133). O zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence ÚP ČR žádají v současné době především lidé, kteří přicházejí např. z maloobchodu a velkoobchodu, z oblasti veřejné správy, výroby kovových konstrukcí, strojů a zařízení, dále z oblasti vzdělávání, zdravotní péče nebo výroby motorových vozidel.   

Naopak z evidence odešlo celkem 38 871 uchazečů, tj. o 1 392 osob méně než v předchozím měsíci a o 1 742 osob méně než v květnu 2021. Novou práci získalo 26 071 lidí, nejčastěji jako pracovníci ve veřejné správě, v malo a velkoobchodě, ve výrobě kovových konstrukcí, v oblasti vzdělávání, stravování a pohostinství nebo zdravotní péče

Podpora v nezaměstnanosti

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v květnu celkem 72 449 osob, což představuje 30,8 % všech uchazečů o zaměstnání. Počet lidí s nárokem na podporu v nezaměstnanosti meziročně klesl o 8 698 osob.

Uchazeči v průměru pobírali 9 524 Kč měsíčně (květen 2021 – 8 604 Kč). Podporu v nezaměstnanosti do 4 500 Kč dostávalo 16 410 (22,7 %) osob. Jedná se zejména o klienty, kteří přišli do evidence ÚP ČR např. po skončení rodičovské dovolené, pečovali o osobu blízkou nebo byli v dočasné pracovní neschopnosti po skončení výdělečné činnosti.  Maximální výši podpory, tedy 21 488 Kč, pak ÚP ČR vyplácel 2 708 (3,7 %) uchazečům o zaměstnání.

V květnu vyplatil Úřad práce ČR podle předběžných údajů v rámci podpor v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci celkem 804 207 tis. Kč  (duben - 814 927 tis. Kč, březen - 950 326 tis. Kč).

 

Volná pracovní místa

Ke konci předchozího měsíce nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR celkem 337 331 volných pracovních míst, o 7 019 méně než v dubnu a o 9 273 méně než před rokem. Na jedno volné pracovní místo připadá v ČR v průměru 0,7 uchazeče o zaměstnání. U přibližně 71,3 % z těchto volných pracovních míst zaměstnavatelé poptávají uchazeče se základním či nižším vzděláním, 72 % pak tvoří volná místa vhodná i pro cizince. Zaměstnavatelé mají zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, obsluhu vysokozdvižných vozíků, montážní dělníky, řidiče nákladních automobilů a tahačů, zedníky, pomocníky ve výrobě nebo uklízeče a kuchaře. Nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích je v Praze (88 625 míst) a ve Středočeském kraji (60 695 míst).

V předchozím měsíci nahlásili zaměstnavatelé celkem 25 511 nových volných pracovních míst, což je o 24 1245 méně než loni. Odchodem zaměstnanců se uvolnilo 1 603 míst. ÚP ČR naopak obsadil a následně z evidence vyřadil 34 133 volných pracovních míst.

Úřad práce ČR aktivní v politice zaměstnanosti

Úřad práce ČR věnuje všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností zvýšenou péči. Prostřednictvím příspěvků v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) podpořil k 31. 5. 2022 celkem 9 897 uchazečů a zájemců o zaměstnání. Tak například - na veřejně prospěšné práce umístil 2 782 lidí. Zaměstnání získalo také 3 020 uchazečů díky vyhrazeným společensky účelným pracovním místům (SÚPM). Pro 7 osob zřídili zaměstnavatelé zcela nová SÚPM (jde o místa, v jejichž rámci ÚP ČR přispívá na jejich vybavení). Dalších 683 nezaměstnaných zahájilo v rámci SÚPM soukromé podnikání. V návratu na pracovní trh výrazně pomáhá i příspěvek na dojížďku. Touto cestou podpořil ÚP ČR ke konci května celkem 162 lidí. Zvýšenou péči věnuje ÚP ČR též osobám se zdravotním postižením (OZP). I v jejich případě poskytuje příspěvky na podporu pracovního uplatnění. Ke konci května touto cestou podpořil 447 OZP.

Důležitým nástrojem APZ jsou rekvalifikace, kterými Úřad práce ČR finančně podporuje nejen uchazeče, ale také zájemce o zaměstnání. K 31. 5. 2022 se jich účastnilo 1 400 uchazečů nebo zájemců o zaměstnání. Nejčastěji realizovanou rekvalifikací jsou kurzy zaměřené na získání řidičských průkazů, vč. profesní způsobilosti, kurzy pro pracovníky v sociální oblasti, kurzy orientované na osobní služby. Pro změnu oboru nebo další prohloubení znalostí se většinou rozhodují lidé s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a základním vzděláním. Z hlediska věku pak převažují účastníci nad 50 let.

Zájem je i o výkon veřejné služby. Celkem má ÚP ČR s jejími organizátory, především obcemi, nestátními neziskovými organizacemi, základními a mateřskými školami nebo například knihovnami, nasmlouvaných 4 493 pozic. Nejvíce pak v Ústeckém (1 577) a v Moravskoslezském (1 054) kraji. A nejedná se jen o činnosti při zajištění čistoty ulic a dalších veřejných prostranství a zeleně, ale i o aktivity, které lidé vykonávají během veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a obdobných akcí a v neposlední řadě během pomocných činností při poskytování sociální péče (např. při ambulantní a terénní sociální službě) apod. Na veřejnou službu nastoupilo 2 001 klientů.

Informace o vývoji nezaměstnanosti jsou zveřejněny na https://www.mpsv.cz/web/cz/mesicni.                                              

 

Více najdete ZDE