Vedle celé řady ocenění z posledních let se prostějovský magistrát nyní dočkal i pochvaly od občanů Prostějova. V polovině května proběhl v budovách prostějovského magistrátu bleskový průzkum spokojenosti občanů a klientů s prací úředníků na jednotlivých odborech. Průzkum prováděli studenti Střední odborné školy podnikání a obchodu, kteří na úřadu vykonávali svou praxi. A Prostějované známkovali práci úředníků jako ve škole...

Studenti SOŠPO se respondentů ptali na jejich hodnocení práce úředníků. Lidé pak jejich činnost známkovali jako ve škole od jedničky po pětku. „Tazatelé byli nejdříve seznámeni s organizační strukturou magistrátu, s rozmístěním jednotlivých pracovišť tak, aby například věděli, pod který odbor patří podatelna nebo turistické informační centrum. Praktikanti obdrželi anketní lístky, do kterých následně zaznamenávali míru spokojenosti klientů. Šlo o bleskový průzkum, nicméně přesto, pro kvalifikované posouzení výsledku, bylo třeba oslovit minimálně 500 respondentů. Jejich odpovědi posloužily k výpočtu „známky“ úřadu a k porovnání spokojenosti s jeho prací za sledované časové období,“ vysvětlil tajemník prostějovského magistrátu Libor Vojtek.

Tazatelé zjišťovali míru spokojenosti jednoduchým způsobem, respondenti pouze sdělili, zda byli velmi spokojeni až velmi nespokojeni ve škále známek 1 až 5, kdy 1 je nejlepší. „V letošním průzkumu se podařilo získat odpovědi od 501 klientů. Průměrná „známka“ úřadu je 1,69, což je dokonce lepší výsledek než v roce 2019, tedy před covidem, kdy nás veřejnost ohodnotila známkou 1,84. Za období 2020 a 2021 data nemáme, šetření nemohlo být kvůli protiepidemickým opatřením realizováno,“ doplnil tajemník úřadu Libor Vojtek.

Za jednotlivé odbory patří k nejlépe hodnoceným odbor školství, kultury a sportu (známka 1,43) a odbor rozvoje a investic (1,48). Pozitivní je, že rozdíly mezi hodnocenými odbory nejsou nikterak propastné, respektive mnohdy je známka ovlivněna počtem oslovených. Zatímco u vyššího počtu respondentů známku nepohorší ani vícero nespokojených klientů, u menšího počtu oslovených respondentů může i jeden nespokojený klient negativně ovlivnit celkové hodnocení.

Primátora Františka Juru výsledek průzkumu potěšil.

„Poslední dva roky byly nesmírně náročné a ani teď není situace nejpříznivější. Lidé řeší spousty problémů, a proto jsem rád, že co se týče práce a vstřícnosti magistrátu, toto naši občané vnímají velmi pozitivně,“ uzavřel první muž Prostějova František Jura.