Rada statutárního města Prostějova souhlasí se zapojením městem zřizovaných základních a mateřských škol a základní umělecké školy do projektu Místní akční plán III.  Konšelé na svém úterním jednání schválili Memorandum o spolupráci při realizaci tohoto projektu. Problém však je, že na nový akční plán je vyčleněna mnohonásobně menší státní dotace než u předešlého projektu.

„Projekt podporuje především společné plánování a sdílení aktivit v území, intervence a aktivity naplánované v místním akčním plánu vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách,“ nastínil jeho smysl primátor František Jura s tím, že za současné spolupráce škol a školských zařízení se zřizovateli a odborníky ve vzdělávání probíhá v rámci projektu velké množství specificky zaměřených aktivit od vzdělávání pedagogických pracovníků přes vzájemnou spolupráci škol, a to například formou společných metodických komisí, nákupu a sdíleného užívání didaktických pomůcek, po plánování a realizace konkrétních vzdělávacích aktivit cílených například na podporu čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, výuky cizích jazyků, environmentálního vzdělávání a podobně a také nákup pomůcek do škol. Na projektu spolupracuje i velká část odborníků pedagogů a ředitelů škol z celého Prostějovska. 

V porovnání s letošním projektem bude ten budoucí spíše zaměřen na analýzy a plánování. „Jde o přechodový projekt, který bude dotován velmi malou částkou. Pro celé území obce s rozšířenou působností Prostějov se předpokládá celková částka 3,8 milionu korun. Pro předchozí projekt bylo vyčleněno 20,4 milionu korun,“ porovnal ještě primátor František Jura. „Spolupráce partnerů na projektu je pro všechny zúčastněné výhodná zejména s ohledem na administrativní náročnost projektu, která by nutně znamenala navýšení pracovních úvazků minimálně o pracovní pozice manažera projektu a ekonoma projektu.  Tyto pozice má MAS Region Haná vyřešeny a spolupráce na projektu MAP II je velmi dobrá s tím, že finanční prostředky na implementační aktivity přímo do škol jsou rozdělovány rovnoměrně. I to je předpokladem velmi dobré spolupráce pro následný projekt MAP III, ve kterém navíc bude alokace finančních prostředků podstatně nižší a bude specificky určena pro vypracování analýz a nových akčních plánů, nikoli na vlastní aktivity ve školách,“ vysvětlil náměstek primátora pro školství v Prostějově Jan Krchňavý.