Nad bývalým ředitelem Národního domu v Prostějově se stahují mračna! Jak Večerník už dvakrát informoval, účetní audit odhalil během ročního působení Jiřího Hlocha značné finanční nesrovnalosti v hospodaření této obecně prospěšné společnosti. Přestože z různých stran a z různých úst zaznívají nejrůznější sumy, vedení magistrátu částku nechce komentovat. Ovšem jak jsme se nyní exkluzivně dozvěděli, správní a dozorčí rada Národního domu podala na exšéfa trestní oznámení!

 

Ve funkci ředitele Národního domu se Jiří Hloch ohřál pouze něco málo přes rok, když byl letos 23. června z funkce odvolán. Tehdy ještě představitelé města i správní rady Národního domu nechtěli zveřejňovat důvody, proč musel balit kufry. Dnes se to už ví. Padaly na něj stížnosti nejen od personálu kvůli nevhodnému chování, ale hlavním důvodem se staly finanční nesrovnalosti v účetnictví.

„Ve středu 30. září podala olomoucká právní kancelář Ritter–Šťastný, zastupující v této věci společnost Národní dům Prostějov, na základě pověření současného ředitele, které bylo iniciováno správní a dozorčí radou této společnosti, trestní oznámení na bývalého ředitele obecně prospěšné společnosti Národní dům Prostějov Jiřího Hlocha,“ prozradila Milada Sokolová, předsedkyně správní rady Národního domu a náměstkyně prostějovského primátora. „Stalo se tak bezprostředně poté, co byla ukončena podrobná kontrola účetnictví do data působení bývalého ředitele ve funkci ředitele společnosti. Vzhledem k tomu, že v působnosti správní rady je dbát na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná společnost založena, a na řádné hospodaření s jejím majetkem, přistoupila správní rada okamžitě, jak nabyla podezření na pochybení, k odvolání bývalého ředitele z funkce,“ dodala Sokolová.

Večerník pochopitelně zajímaly důvody, které k tomuto kroku vedly? „Stížnosti žáků školy i jejich zákonných zástupců na nevhodné chování ředitele a také zcela nevyhovující ekonomická situace v Národním domě, kterou zjistila správní a dozorčí rada poté, co jí byla začátkem června 2020 předložena ke schválení výroční zpráva a auditovaná účetní závěrka za rok 2019. Zpráva za loňský rok, která byla ukončena záporným zůstatkem, vedla správní radu k požadavku na předložení a následné důkladné prověření dalších dokladů i výstupů, a to za měsíce leden plus únor roku 2020. Zjištěné informace následně dospěly k odvolání ředitele a provedení okamžitých inventur přímo v den jeho odvolání,“ shrnula Milada Sokolová, předsedkyně správní rady společnosti. Jak následně pro Večerník dodala, další kroky byly již činěny na základě postupu doporučeného právní kanceláří Ritter–Šťastný s cílem zajistit co nejlépe pozici společnosti pro náhradu škody ze strany bývalého ředitele společnosti. „Časová posloupnost, přepočítávání, dohledávání výsledků, zpracování mimořádné inventury, kontrola pracovně-právních vztahů a vypracování obou závěrečných zpráv, to vše bylo časově náročné.  V současné době je možné informace pokládat za zjištěné a úplné, způsobilé k informování veřejnosti, což nebylo do tohoto okamžiku vhodné a žádoucí, protože by to oslabilo pozici společnosti při vymáhání škody vůči bývalému řediteli. Účetní kancelář informace průběžně aktualizovala,“ vyjádřil se k celému předseda dozorčí rady společnosti Národní dům Miloš Sklenka, radní a předseda dozorčí rady společnosti Národní dům.

A o jak velkou díru v účetnictví tedy jde a z čeho vůbec pramení? „Nejde o manko jako takové, když vám chybí hotové peníze v pokladně. Tady se domníváme, že chybí tržby. A výši schodku nesdělujeme,“ zareagovala na doplňující dotaz Milada Sokolová.

Večerník se snažil získat také aktuální stanovisko bývalého ředitele Národního domu k celé situaci. Jiří Hloch však na otázky zaslané elektronickou poštou odpověděl pouze jedinou větou. „V tuto chvíli máte informace, o kterých nevím, a proto se nemám k čemu vyjadřovat,“ uvedl stroze.