Radní na svém posledním jednání schválili poskytnutí dotací z rozpočtu města Prostějova namířených na podporu celoročních a jednorázových akcí v sociální oblasti. Dotační podpora pro celoroční akce Linky bezpečí pro děti a mládež poslouží na osobní náklady, inzerci, propagaci, PR, marketing a reprezentaci.

Finance pro Zet-My Olomouc je možno čerpat na odlehčovací sociální službu ZET – pohonné hmoty, opravu automobilu, poplatky spojené s provozem automobilu a pojištění. Celkově je vyčleněno 8 tisíc korun. Jednorázové akce jsou pak dotačně podpořeny celkovou částkou 25 tisíc korun. „Pomocné ruce na pomoc starým a handicapovaným občanům Prostějov mohou dotaci čerpat na nákup osobních ochranných pomůcek a antigenní testy. Podané ruce Frýdek-Místek ji mohou využít na dofinancování zvýšených nákladů souvisejících s pandemickou situací na nákup ochranných pracovních pomůcek,“ vyjmenovala náměstkyně primátora pro sociální oblast Alena Rašková (ČSSD).