Dost bylo ostudy! V Pivíně se rozhodli, že chátrající neobydlené domy, které jsou ve vlastnictví obce, půjdou k zemi. Na svém posledním zastupitelstvu tak zvedli jeho členové ruku pro demolici dvou domů. V jednom z nich bydleli nepřizpůsobiví obyvatelé. A podle toho později budova vypadala...

 

„Jeden z domů jsme měli odkoupený už z dřívějška. Nastěhovali se sem nepřizpůsobiví, kteří dům zcela vybydleli. Bortí se zde i střecha,“ poznamenal pro Večerník starosta Karel Štětař.

Druhá stavba, kterou čeká demolice, se nachází hned v sousedství. Nemovitost dostal Pivín do držení loni, využití se však pro něj nenašlo. I proto, že ani on podle starosty nebyl v nejlepším stavu. Vzhledem k tomu, že spolu stavby sousedily, se pak nabízí otázka, co se vzniklým prostorem? O tom rozhodnutí ještě nepadlo. „Vznikne nám prostor, který nejspíš nejdřív bude na zeleň. Je otázka, jaké využití bude mít místo v budoucnu. Spíš to vidím na občanskou vybavenost, nabízí se třeba i stavba domovu pro seniory,“ říká Štětař.

Pivín při demolici domů využije i dotaci, která přichází z Ministerstva pro místní rozvoj ČR a není na Prostějovsku ničím neznámým. K demolicím, a to v mnohem větší míře, přistoupily v minulosti už třeba Dobromilice nebo Hradčany-Kobeřice. I tyto obce se díky ní zbavily vybydlených rodinných domů. Dotaci využily i Určice, zde ovšem budova překážela v rozhledu a komplikovala provoz na silnici.