Ve čtvrtek 30. září vydala vláda ČR usnesení, kterým zakazuje hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorách staveb.

Z tohoto důvodu je zrušeno vítání občánků, které se mělo uskutečnit ve čtvrtek 15. října. Na základě dalšího vývoje vládních opatřeních bude buď zvolen náhradní termín vítání občánků v obřadní síni prostějovské radnice, anebo budou rodiče dětí pozváni do Kulturního klubu Duha k zapsání do pamětní knihy města Prostějova a k vyzvednutí dárků pro nového občánka. „Informováni budou písemně.,“ dodala Jana Gáborová, referentka vnějších vztahů prostějovského magistrátu.