Třetí měsíc v řadě stoupá v Olomouckém kraji nezaměstnanost. Celkový počet uchazečů o práci je aktuálně 13 766, počet hlášených volných pracovních míst naopak znovu klesl, a to už po devět tisíc. Avšak samotný podíl lidí bez práce je nadále totožný, tedy lehce nad třemi procenty. Zajímavostí je, že poprvé od května 2021 je aktuální počet nezaměstnaných vyšší než před rokem. Zprávu médiím tradičně předložila Jana Litvíková, vedoucí Oddělení zaměstnanosti Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Olomouci.

 

Stejně jako je tomu už po řadu let na stránkách Večerníku obvyklé, tak i v první polovině listopadu se ohlížíme za aktuálními statistickými údaji. K 30. říjnu evidoval Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci, zase o něco málo více uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl vyšší než na konci předchozího měsíce o 75 lidí, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku je vyšší dokonce o 605 osob. Z celkového počtu bylo 12 609 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let, což je o 65 více než na konci předchozího měsíce a o 533 než loni touto dobou. „Počet hlášených volných pracovních míst poklesl na 8 829 a podíl nezaměstnaných osob setrval na hodnotě 3,2 %,“ přidal základní fakta Jaroslav Mikšaník, hlavní analytik trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci.

V průběhu listopadu bylo nově zaevidováno 2 259 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 648 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku naopak o 499 osob více. „Z evidence během října odešlo celkem 2 184 uchazečů, důvodem byla ukončená evidence, ale byli tam i vyřazení uchazeči,“ prozradil Mikšaník. Bylo to ale o 549 lidí méně než v předchozím měsíci a o 193 než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich během uplynulého měsíce nastoupilo 1 356, tj. o 505 méně než v říjnu a o 144 než ve stejném měsíci minulého roku. „Dále 260 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím úřadu práce, tj. o 97 méně než v předchozím měsíci a o 97 méně než ve stejném období minulého roku; 828 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění,“ přidal hlavní analytik trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci.

Vývoj nezaměstnanosti byl v jednotlivých regionech podobně jako v minulosti poněkud odlišný. Zatímco ve třech z nich došlo k nárůstu počtu uchazečů o zaměstnání (jednalo se o Jeseník, Olomouc, Šumperk), ve zbývajících dvou (Přerov a Prostějov) počet nezaměstnaných meziměsíčně klesl. Nejvíce se stav lidí bez práce zvýšil na Šumpersku (o 50 osob), přičemž k největšímu procentuálnímu nárůstu nezaměstnanosti došlo na Jesenicku, a to o rovná 4 procent. „Jedná se o vůbec největší procentuální nárůst z celé České republiky,“ podotkl Jaroslav Mikšaník.

Ke konci října bylo na Krajské pobočce Úřadu práce ČR v Olomouci evidováno 7 570 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 55 %. „V evidenci bylo 2 178 osob se zdravotním postižením, což představovalo šestnáct procent z celkového počtu nezaměstnaných,“ poznamenal analytik.

Na konci minulého měsíce bylo také evidováno 915 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet poklesl ve srovnání s předchozím měsícem o 58 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl naopak vyšší o 74 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 7 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 4 288 uchazečů o zaměstnání, tj. 31 % všech uchazečů vedených v evidenci. Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let k obyvatelstvu stejného věku, k 31. 10. 2022 meziměsíčně setrval na hodnotě 3,2 % (což je o 0,3 p. b. méně než celorepubliková hodnota).

Podíl nezaměstnaných osob vyšší než je republiková hodnota vykázaly dva regiony – Přerovsko (4,2 %) a Jesenicko (4,1 %). Naopak nejnižší byl zaznamenán v regionu Prostějovska (2,3 %), kde se počet nezvyšuje už po tři měsíce.

Podíl nezaměstnaných žen setrval na hodnotě 3,7 %, u mužů se také nezměnil, přičemž činí 2,8 %.

„Olomoucký kraj evidoval k jedenatřicátému říjnu celkem 8 829 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 217 nižší než v předchozím měsíci a o 716 než v říjnu minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 1,6 uchazeče, z toho nejvíce na Jesenicku (3,2 %); naopak nejméně v regionech Prostějovsko a Olomoucko, což činí 1,2 uchazeče na jedno volné místo,“ přidal další čísla Jaroslav Mikšaník.

Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 789 vhodných pro osoby se zdravotním postižením. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 2 216, z celkového počtu 8 829 volných pracovních míst bylo 3 782 míst bez příznaku „pro cizince“. Na dalších 5 047 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky ze zahraničí. V rámci aktivní politiky zaměstnanosti bylo od počátku roku prostřednictvím příspěvků podpořeno 1 577 osob, z toho bylo do rekvalifikačních kurzů zařazeno 480 osob.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v ČR v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://www.mpsv.cz/web/cz/statistiky.

 

46 nezmestnanost