Obdobně se řešil pronájem volných prostor v Brodku u Konice. V uprázdněné prostoře ve zdravotním středisku by mohlo dojít k podobné výměně.

Dnes, tj. v pondělí 5. října tak budou na zastupitelstvu v Brodku hlasovat, zda v budově bude nově fungovat pedikúra.