Důvodem je rostoucí objem odpadů v Prostějově a vzrůstající náklady na jeho svoz a likvidaci. Změnu výše poplatků na komunální odpad odsouhlasili na svém jednání prostějovští zastupitelé.

 

„Poplatky jsme doposud občanům nezvedali, což je bohužel nutné změnit,“ potvrdil náměstek primátora pro resort komunálních služeb Jiří Pospíšil a doplnil, že dosud byla sazba u místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství stanovena ve výši 600 korun, s úlevou 108 korun pro poplatníky, kteří v daném roce dovrší 65 a více let věku.

Nyní, dle schválené novely obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství s  účinností od 1. 1. 2023, se poplatky navýší.

„Sazba je stanovena ve výši 792 korun. Poplatníci, kteří v příslušném roce dovrší 65 let věku, budou nově platit částku 600 korun, tj. s úlevou ve výši 192 Kč. Od platby budou dále nově zcela osvobozeny osoby, které v příslušném kalendářním roce dovrší 80 a více let věku, z důvodu ulehčení finančních nákladů seniorům a dále i z důvodu složité administrace v případě, že je osoba například umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,“ okomentoval změnu náměstek Pospíšil.

Předpokládané náklady za systém likvidace odpadů na rok 2023 jsou kalkulovány ve výši zhruba 68 milionů korun. Předpokládané příjmy do rozpočtu města z poplatku za odpady v roce 2023 jsou kalkulovány ve výši 31, 8 milionu korun. Město tak, i přes navýšení poplatku za odpady, bude v roce 2023 doplácet částku cca 36 milionu korun.

 

Vývoj poplatku za komunální odpad v Prostějově:

v roce 2002 - 250 Kč

v roce 2003 - 300 Kč

v roce 2004 - 396 Kč

v roce 2005 - 2006  - 420 Kč

v roce 2007 - 480 Kč

v roce 2008 - 2012 - 492 Kč

v roce 2013 – 2022 - 600 Kč

od roku 2023 - 792 Kč