Nedostatečná kapacita parkovišť, to je v současnosti jeden z největších dopravních problémů Prostějova. A na sídlištích obzvláště. Většinou se magistrát snaží v nejrůznějších lokalitách parkovací plochy rozšiřovat, kde to jen jde. Ovšem na sídlišti Hloučela se to vůbec nedaří, by právě naopak. Po nedávné rekonstrukci chodníků v ulici Václava Špály míst vhodných k parkování podle zdejších obyvatel ještě ubylo.

„Bydlím zde už dvacet let a od té doby stále ubývají parkovací místa! Je zde krizová situace a po rekonstrukci chodníku ubyla další místa na parkování. Vůbec toto nechápu, a nevím, co bude dál. Je to neutěšená situace, která se už řešila, ale je to čím dál horší. V jiných lokalitách města jsou vybudována parkování a tady stále ubývají,“ konstatuje ve své stížnosti magistrátu Ivana Hejčíková z Prostějova.

Systémem parkování na sídlišti Hloučela se magistrát zabývá už několik let. „Město Prostějov buduje nová parkovací místa nebo provádí rekonstrukci parkovacích míst postupně a v rámci finančních možností na celém území města. Sídliště Hloučela není výjimkou. Zpracovává se projektová dokumentace na rekonstrukce vnitrobloků V. Špály, J. Zrzavéno a A. Slavíčka. Vnitrobloky se mají rekonstruovat podle požadavků občanů, kteří se prostřednictvím svých předsedů společenství vlastníků jednotek či bytových družstev vyjadřovali ke dvěma variantám návrhů. Preferovaná varianta je dále rozpracovávána,“ ujistil Petr Brückner, vedoucí odboru rozvoje a investic prostějovského magistrátu.

Ten se vyjádřil také ke stížnosti, že v ulici Václava Špály po rekonstrukci chodníku parkovacích míst ubylo. „Pokud dojde ke zrušení parkovacích míst, je to výhradně z důvodu uvádění stávající zpevněné plochy do souladu s normou a předpisy! Například brání v průjezdu vozidel požární techniky nebo v rozporu s dopravními předpisy. Vzhledem k trvalému růstu počtu osobních vozidel se připravuje koncepce parkování na celém území města Prostějova včetně odstavných parkovišť,“ vzkazuje Brückner.