Velká novela zákoníku práce, která nabyla platnosti letos v červenci 2020, obsahuje řadu změn, jejichž účinnost nastala k 30. 7. 2020, a dále změny, které budou účinné až od ledna 2021.  Příručka, kterou zpracovala HK ČR, nezahrnuje všechny tyto změny, ale představuje nejdůležitější z nich.

Příručka je pro lepší přehlednost rozdělena na dvě části:

* Změny účinné v roce 2020 – vysílání pracovníků, doručování, běh lhůt, přechod práv a povinností, odvolání vedoucího zaměstnance

* Změny účinné od 1. 1. 2021 – dovolená, náhrada újmy na zdraví, sdílené pracovní místo

Příručka k Novele zákoníku práce 2020–2021 je volně ke stažení na www.ohkpv.cz

 

POZVÁNKY na semináře OHK:

Připravujeme online formu seminářů:

20. 10. – přednáší Bc. Taťána Sojková – Přehled aktuálních právních předpisů v oblasti důchodového pojištění, včetně změn + ELDP

3. 11. – přednáší Ing. Ladislav Kožíšek – Personální opatření zaměstnavatele

12. 11. – přednáší Ing. Pavel Prudký, ředitel FÚ v PV – Novela daňového řádu

19. 11. – přednáší Tomáš Líbal – Účetní uzávěrka a závěrka podnikatelských subjektů za rok 2020

24. 11. – přednáší Ing. Karel Kvítek – Daň z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2020

30. 11. – přednáší Ing. Milan Lošťák – Zdaňování mezd 2021 a roční zúčtování za rok 2020