Trávníky jsou ulicí ve Smržicích, která lemuje rozlehlý ovocný sad nacházející se nedaleko centra obce.

Právě zde, stejně jako v navazující ulici Za Farskou, by v nadcházejícím roce mělo dojít na rekonstrukci silnice. Projekt, který již získal stavební povolení, také počítá s opravou vjezdů a vybudováním parkovacích stání.