Nádherné prostory restaurace Národního domu byly krátce před Štědrým dnem svědky krásného gesta. Okrašlovací spolek města Prostějova spolu s desítkami dobrovolníků totiž vzkázal dětem v nesnázích, že na ně nezapomněl. A při akci Strom splněných přání tak došlo na splnění celkem 252 přání dětem z dětských domovů nebo z azylového centra. Dalšími obdarovanými byli dlouhodobě hospitalizovaní senioři. „Tento večer je i o tom, že předáváme dárky dětem z dětských domovů. Je jich tam spousta. Všechna přání jsou splněna, z čehož mám velkou radost,“ konstatovala organizátorka akce Milada Sokolová.

Projekt Strom splněných přání má dlouhodobé trvání. Například spolupráce s dětskými domovy v Konici a Plumlově trvá už více než patnáct let. Už dříve se ale poprvé setkala s prací dětského domova. „Narodila se má dcera Julča, já s ní tehdy jela do dětského domova, abych tam předala nějaké peníze. Protože jsem vůbec nevěděla, jak se do domova jede, zazvonila jsem na policii na náměstí a ptala se. A když viděli Julču, tak si mysleli, že ji tam vezu,“ obveselila obecenstvo Milada Sokolová osobní historkou.

To ovšem nebylo tak početné jako obvykle. „To jsme nezažili, aby nám takto komplet lehlo celé zařízení. Onemocněním podléhají i dospělí, to začíná být velký problém,“ uvedl ředitel dětských domovů v Plumlově a Konici Radim Kratochvil.

Celá akce tak přišla o část naplánovaného programu. „Měli jsme besídku, kterou jsme nacvičovali. Na tu jsem hrdý, bylo to pěkné, živé obrazy betléma,“ řekl. Nakonec na akci dorazily jen čtyři děti. Jedním z nich byla Michaela. Přála si kosmetiku. „Přijde mi hezké, že lidé jsou ochotni kupovat dárky pro cizí,“ ocenila dárce. Ti měli za úkol vyplnit vybraná přání. U dětí šlo vesměs o hračky.

V Národním domě se sešlo hned několik desítek zástupců organizací, kam dárky putovaly, ale také dárců. A účastnil se i sbor Proměny. Ten měl zazpívat, ale také kvůli velké marodce nakonec nevystoupil. „Myslím si, že je to úžasné. Moc děkuji za podporu celému vedení Okrašlovacího spolku města Prostějova. Na mě to jako na češtinářku dýchá takovým obrozeneckým duchem. Že lidé dělají pro město vše, co mohou, aby ho okrášlili. Je to o duši města. Jsem za to velmi ráda,“ ocenila akci Lenka Dohnalová, sbormistryně Proměn.

Předvánoční večer se nesl v poklidném, příjemném, i když vzhledem k množství prázdných míst také trochu smutném duchu. Byl to ale také večer plný díků. „Vím, že jste to řešila hodně na úkor svého času, vlastní rodiny a vlastních financí. Za to, co děláte, obrovsky děkuji,“ pronesl Radim Kratochvil směrem k Miladě Sokolové.