Modernizace a rozšíření kamerového systému v Prostějově

V roce 2022 proběhlo rozšíření a další modernizace kamerového systému statutárního města Prostějova, spravovaného městskou policií. Byly realizovány celkem 3 preventivní projekty, dva podpořené celkovou dotací ministerstva vnitra ve výši 898 tis Kč.

Jedná se o tyto projekty, rozšíření a reprodukce kamerového systému a panoramatické kamery a rozšíření analytických funkcí softwaru kamerového systému. Součástí instalace byl i „Failover server“, který omezuje výpadky jak záznamového pracoviště tak, pracoviště operátorů, v případě výpadku hlavního serveru. Celkové skutečné náklady na tyto dva projekty situační prevence, byly vynaloženy ve výši 2.024 tis. Kč. Dalším realizovaným projektem, na který byla získána dotace z Olomouckého kraje, byl projekt “Modernizace pracoviště operačního střediska městské policie“ V rámci projektu byla na operačním středisku Městské policie Prostějov provedena modernizace dispečerského pracoviště. Došlo k výměně serveru radiové sítě, dvou klientských počítačů, včetně softwaru. Tato modernizace, vzhledem k rychlému vývoji technologií, byla nezbytná pro spolehlivost a kompatibilitu s novými technologickými prvky MKDS. Tento projekt si vyžádal finanční náklady ve výši 252 tis. Kč, z toho dotace činila 44 tis. Kč. Celkem město Prostějov vynaložilo na investiční preventivní projekty v roce 2022, včetně dotací, 2.276 tis. Kč.

Současný kamerový systém obsahuje již 57 kamer, z toho 10 mobilní kamer s možností přemístění na místa, která je nutné monitorovat z důvodů zabezpečování úkolů městské v rámci dohledu nad veřejným pořádkem. V testovacím provozu je mobilní kamera s termokamerou, na případné zásahy v rámci složek IZS. Součástí kamerové systému jsou pracoviště Policie ČR, která mají dispozici 4 ks výkonných počítačů, zakoupených v rámci realizace projektů prevence, a tím přímo přístupu jak k záznamům, tak k on-line zobrazení kamer.

Nové nainstalované moderní kamery jsou v rozlišení 4K (4x FUL HD, což je rozlišení 3820x1980) a je nutné jejich připojení vysokorychlostními bezdrátovými přenosy videosignálu, nebo kde to je možné využít přenosy po optických vláknech. V následujícím roce je plánováno další zkvalitnění kamerového systému. V roce 2022 byla také nasazena kamera s multifunkčními čipy, pro vícenásobné zobrazení, kombinovaná s otočnou kamerou.

V rámci realizovaných projektů modernizace MKDS v Prostějově bylo nasazení softwaru tzv. „forenzní analýzy“, která využívá umělou inteligenci na rozpoznávání objektů v záznamech a výrazně zkracuje dobu vyhledávání a prohlížení požadovaných událostí. K tomuto vyhledávání se také využívá „časová komprese“, což představuje výběr událostí objektů do jednoho snímku. Objekty jsou označeny časovými značkami a vybráním objektů je možno se přesunout do originálního záznamu, který je možné exportovat pro další účely orgánů činných v trestním řízení nebo pro správní orgány. Technologie umožnuje  sloučení všech pohybujících se objektů a aktivit v různých časech, do jednoho komprimovaného „synopsovaného“ videa. Aplikace pak umožňuje rychlou a efektivní analýzu tohoto záznamu, se zachováním všech zásadních aktivit původního videozáznamu. Systém zvládne monitorovat situaci jak v dopravě, tak i na veřejných prostranstvích a umožní v záznamu rychle najít podezřelé osoby nebo vozidla. Jednou z možností je také využití systému na optimalizaci dopravy a např. na detekce a monitoring dopravní situace na frekventovaných komunikacích, ulicích a křižovatkách, dále automatické upozornění na předdefinované kritické a nebezpečné situace, specificky na „opuštěné objekty“ různé tašky batohy a krabice, představující potenciální bezpečnostní riziko. Je také možné případné vyhledávání podezřelých nebo pohřešovaných osob, kontrola neoprávněných vjezdů a parkování na zakázaných zónách. Systém umožňuje pořizovat statistiky pohybu osob, vozidel atd. na frekventovaných místech a veřejných akcích. Realizací tohoto systému se ušetří finanční prostředky do HW, SW a technických specialistů na ruční vyhledávání v pořízených záznamech. Analýza pořízených záznamů je touto technologií velice rychlá. Rozbor jedné hodiny záznamu zabere technikovi pár minut. Zpracování hodinové nahrávky trvá v systému 3 až 5 minut, celková délka videozáznamu je neomezená. Technické nároky na analýzu živého přenosu jsou však velmi vysoké a vyžadují velké nároky na hardware. Systém má vysoký potenciál dalšího rozvoje, zejména v bezpečnostních aplikacích.

Značení jízdních kol a kompenzačních pomůcek

V roce 2022 byla realizována VI. etapa forenzního značení jízdních kol a invalidních vozíků syntetickou DNA. Pokračovalo se tak ve značení a preventivní ochraně majetku (jízdních kol a kompenzačních pomůcek) pro zabezpečení majetku občanů tímto moderním a efektivním prostředkem situační prevence. Cílem značení je ochránit tímto prvkem majetek - jízdní kolo, invalidní vozík, případně koloběžku, které jsou častým objektem zájmu osob páchajících protiprávní činnost a odradit potenciální pachatele od majetkové trestné činnosti, znesnadnit páchání trestné činnosti, snižovat její míru a závažnost, zvyšovat pocit bezpečí občanů.

Na tento neinvestiční projekt bylo vynaloženo celkem 55 tis. Kč. Získaná dotace byla určena pouze na nákup značících sad ve výši 18 tis Kč. Za finanční podíl města byl zakoupen tablet pro pořizování dokumentace a LTE modem pro realizaci značení mimo služebnu městské policie pomocí vzdáleného připojení.

Celkem bylo v roce 2022 označeno 209 předmětů (jízdních kol, elektrokol, koloběžek a kompenzačních pomůcek). Od roku 2017 bylo již označeno 1339 předmětů. Všechny označené předměty jsou předávány do centrální databáze, včetně fotografií, pro případ odcizení a možnosti vyhledání Policí ČR.

 

vrch.pol.rada PhDr.Libor Šebestík, ředitel městské policie Prostějov