Historická budova bývalé školy se bourat nebude. Více než dvě třetiny občanů, kteří se zúčastnili referenda, byly proti této možnosti. Referendum proběhlo už podruhé. Předchozí se uskutečnilo v roce 2016 a tehdy se občané vyslovili pro demolici. Následovaly ale další spory a podnět byl podán i Národnímu památkovému ústavu. Jaké budou s touto budovou plány do budoucna, zatím není jasné. Obec bude muset v první řadě zajistit finance na nutné opravy.

Referendum proběhlo zároveň s prvním kolem prezidentských voleb a svůj postoj přišlo vyjádřit 116 ze 184 oprávněných voličů. Osmdesát z nich, a tedy necelých sedmdesát procent občanů, bylo proti demolici historické budovy, kterou zde vybudovali už v roce 1902 a jako škola fungovala do sedmdesátých let.

Už před referendem vydalo vedení obce na internetových stránkách své souhlasné stanovisko s vyjádřením bývalého dlouholetého starosty Hrušky Františka Baláše. „V dnešních dnech vám bylo doručeno vyhlášení místního referenda o demolici místní školy. Víme všichni, že tato budova trápí svým využitím i vzhledem bývalá zastupitelstva obce i vás občany. Z tohoto důvodu bylo v roce 2016 vyhlášeno referendum o jejím osudu. Toto referendum bylo doprovázeno naivní propagandou, co všechno se na místě budovy vytvoří. Jak všichni víme, neudělalo se nic. Dnes je nové zastupitelstvo v situaci, kdy by mělo plnit závazky předešlého zastupitelstva nebo vyhlásit nové referendum a toto rozhodnutí z roku 2016 svým hlasováním změnit, pokud budete hlasovat pro zachování školní budovy. Tím by byly dané možnosti pro současné zastupitele i nastávající, co s budovou dál. Vážení spoluobčané, tato budova byla postavena našimi předky za necelý rok v roce 1902. Važme si jejich práce a dejme této budově šanci. Věříme, že se při dobré vůli najde v budoucnu využití této budovy,“ stálo v prohlášení.

A obyvatelé vyjádřili stejný postoj jako bývalý starosta. Historická budova se tak bourat nebude a vedení obce nyní bude řešit její využití. V první řadě bude chtít obec budovu zabezpečit tak, aby nadále nechátrala, a věří, že se jí podaří zajistit dotace na potřebnou opravu.

O přesném využití prostorů ale bude obec teprve jednat. Nejpravděpodobnější variantou jsou nové byty.