Druhé zasedání rady statutárního města čeká vedení Prostějova již zítra. V úterý 24. ledna se od 10.00 hodin uskuteční v jednací místnosti v budově radnice. Přítomné čeká rozmanitý program o čtrnácti bodech, zároveň ale také s řadou podbodů a doplnění.

Radní proberou záležitosti většiny odborů města, včetně investic, pronájmů nebo dotací. Harmonogram začne záležitostmi odboru kanceláře primátora. Projednávat bude například darovací smlouvy Lipce, dále také doporučení komise pro cestovní ruch a podporu podnikání. Následně budou radní řešit studii na úpravu lokality bývalého židovského hřbitova, záležitosti odboru dotací a veřejných zakázek, například dotaci na rozšíření azylového domu v Pražské ulici, projednají také zakázku na úklid v budovách magistrátu, rekonstrukci ulice M. Majerové či žádost poskytnutí dotace na jednorázovou akci TK Prostějov. Radu města čeká i projednání změny majitelů nebo nájmy některých pozemků, a to v katastru Čechovic, Domamyslic nebo Vrahovic. Řidiče by mohla zajímat „výjimka z Pravidel Rady města Prostějova k vydávání souhlasu vlastníka pozemní komunikace k vyhrazení parkovacího místa“. Na programu budou také projekty prevence kriminality nebo veřejná zakázka Ekologická výchova a osvěta.