Všemožní zájemci měli možnost přijít ve středu 18. ledna projednat 5. změnu Územního plánu města Prostějova. Do sálu kulturního klubu Duha si však našlo cestu jen málo lidí. Počet účastníků se zastavil v řádu několika desítek. A v jednu chvíli bylo na místě dokonce více politiků a úředníků než samotných návštěvníků... Možný nezájem spoluobčanů byl možná způsoben brzkým začátkem. Startovalo se totiž už v 15.00 hodin.

 

Změny v územním plánu na úvod okomentoval jejich zpracovatel, architekt Jakub Kynčl. „Došlo ke zrušení plochy na rozvodnu, což vychází ze zásad rozvoje Olomouckého kraje. Dále k rozšíření plochy zeleně, k úpravě dopravního propojení, kdy původně je vedené přes Hloučelu na smržickou cestu a zůstává z toho pouze veřejné prostranství obsluhující veřejnou plochu,“ upřesnil a přitom všechny úpravy názorně ukazoval. Změny se týkaly území sousedících s biokoridorem Hloučela, nedaleko nemocnice. „Tato část se zpět vrací k původní parkové úpravě, podobně jako východní části. V původním plánu byla na rezervu, nyní se vrací do stavu, v jakém je v územním plánu dnes,“ dodal Kynčl. Právě převedení některých ploch ze „zelených“ kritizovala loni část veřejnosti.

Následovaly dotazy z pléna. Aktivní byli zejména opoziční zastupitelé. Opakovaně je ale buď náměstek primátora Jiří Rozehnal, nebo vedoucí oddělení územního plánování upozorňovali, že se řeší pouze navrhované změny. Ne ty, co by v budoucnu mohly následovat. „Řešíme uspořádání ploch. A na otázky do budoucna nikdo z nás nedokáže odpovědět. Nemáme žádnou projektovou dokumentaci ani studii,“ reagoval. Kritikům se například nelíbilo, že při postupné práci na 6. změně by se zase využití některých řešených ploch mohlo změnit. „Nevíme, kdo to bude dělat, jaké budou návrhy a podobně. To jsou otázky, na které vám nikdo není dnes schopný odpovědět,“ uklidňoval je Rozehnal.

Opozice pak projevila obavy, aby v blízkosti zelených, případně rekreačních ploch nevzniklo něco, co by je znehodnotilo. „Dáváme pravidla území, co se v něm může, nebo nemůže. Ale nejsme schopni předpovědět, co bude, nebo nebude. Třeba ještě den předtím jsme nevěděli, že je nějaká corona. A co všechno to změnilo v našich životech,“ vyjádřil se Jakub Kynčl. „Územní plán má sloužit k rozvoji. Nemá být vězením celého města,“ dodal.

Po necelé půlhodině se přítomní rozešli. Vzhledem k připomínkám je ale už nyní jasné, že o 5. změně územního plánu obyvatelé města ještě uslyší. Ještě začátkem tohoto týdne se k ní navíc mohou občané vyjadřovat.