Česká obchodní inspekce v rozsahu své působnosti poskytuje veřejnosti bezplatné poradensko-informační služby. K tomu účelu fungují poradenská a kontaktní místa.

 

Od ledna 2023 obnovuje Česká obchodní inspekce poradnu i v Prostějově. Poradenská služba bude probíhat bezplatně vždy první pondělí v měsíci, v době od 13.00 do 16.00 hodin, v budově Magistrátu města Prostějova, Školní 4, Prostějov, ve třetím poschodí, v zasedací místnosti Odboru rozvoje a investic, č. dveří:  435.

Občané města Prostějova a přilehlého okolí opět mohou získat informace a rady ohledně svých spotřebitelských problémů přímo od zaměstnanců ČOI. Klienti mohou v rámci této poradny podat na ČOI i konkrétní podnět k prošetření.

Poradny ČOI jsou plánovány na pondělky - 6. února, 6. března a 3. dubna

Bližší informace k provozu poradenského místa ČOI lze získat na Magistrátě města Prostějova, Odboru obecní živnostenský úřad, Prostějov,  Školní 4 - přízemí, kancelář č. 143 – 147 nebo na tel. č. 582 329 501 – 4. 

V souvislosti s Českou obchodní inspekcí upozorňujeme ještě na jednu obecnou informaci zveřejněnou na webu ČOI. Konkrétně na novelu zákona o ochraně spotřebitele.