Poslední doba nepřeje restauracím a občerstvením v Prostějově. Zatímco nedávno došlo k uzavření někdejšího Jadranu a restaurace Four Stories, nyní konec ohlásily další dva podniky. Lidé už se nenají v restauraci Lázně. Její provozovatel ukončil činnost. Derniéru oznámil rovněž dosavadní provozovatel Cavala. Ukázalo se ale, že se věci mají trochu jinak.

Lázně donedávna nabízely pití a jídlo včetně poledních menu. To vše v interiéru připomínající přelom osmdesátých a devadesátých let. Ostatně, provozní Lázní, Tomáš Navrátil, měl pod sebou restauraci dlouhých 23 let. „Provozovatel nám neřekl, z jakého důvodu se rozhodl skončit. Zkrátka došlo na výpověď smlouvy. Předpokládám ale, že šlo zejména o vliv vysokých cen energií,“ uvedl ředitel Domovní správy Prostějov Vladimír Průša. Právě pod městskou společnost objekt Lázní včetně prostor bývalé restaurace spadá. „Nájemné jsme nezvyšovali. Co pamatuji, tak zde pan Navrátil působil přes dvacet let. Zkrátka skoro odnepaměti,“ uvádí Průša.

Nedlouho poté z pomyslné gastromapy mizí i další podnik, a sice občerstvení Cavalo, které vítá návštěvníky při vstupu do biokoridoru Hloučela. „Chci Vám všem poděkovat za to že i díky Vám CAVALO vstalo z mrtvých a mělo nějakou úroveň. Jelikož už další rok nepřidáme, tak se s Vámi chceme rozloučit … díky moc,“ zní vzkaz provozovatelů prostějovského Cavala, který vyvěsili na Facebook. Večerník ovšem chybně napsal, že Cavalo samotné končí. Není tomu tak: majitel Cavala oznámil, že provoz zahájí znovu za dva týdny. Akorát bez provozního, který donedávna provozovnu vedl.