Jako každý rok v tento čas padá hodně otázek na způsob, jakým se Prostějované mohou zbavit vánočním stromků z domácností. „Občané mohou ukládat vánoční stromky vedle kontejnerů na směsný nebo tříděný komunální odpad, které budou postupně společností FCC Prostějov sváženy.

Dále jsou na sídlišti Hloučela umístěny tři kontejnery, vždy v každém vnitrobloku po jednom kontejneru, kde je možné stromky odkládat. Také na Sídlišti Svobody je umístěn jeden kontejner na uložení stromků,“ informovala Alexandra Klímková, vedoucí odboru správy a údržby majetku prostějovského magistrátu.