Téma, které hýbe celou naší veřejností. V rámci Prostějova se nachází desítky odstavených vozidel, jejichž majitelé je dlouhodobě nepoužívají. Na kritiku občanů zatím město a prostějovští strážníci odpovídali tak, že ne vždy jde o vrak a nelze ho jen tak odtáhnout. Navíc k odtahu chyběly větší pravomoci. Jenže novela zákona už mluví jinak!

Věci se začaly hýbat nyní na začátku roku. Radnice přikročila k odtahu prvního vozidla, které majitel dlouhodobě nechával odstavené v Rostislavově ulici. „Pracovníci radnice a Městská policie Prostějov se v poslední době zabývají otázkou nepojízdných vozidel. Pomocníkem v této situaci je novela zákona, kdy obce získaly větší pravomoc, jak se autovraků z obecních lokalit zbavit,“ řekl na úvod Jiří Pospíšil, první náměstek primátora Prostějova. „V roce 2020 bylo rozhodnuto o likvidaci jednoho vozidla, které stálo v ulici Rostislavova. To bylo zlikvidováno nyní v lednu. Odstranění autovraku z pozemní komunikace zajistilo město prostřednictvím firmy specializované na ekologickou likvidaci vraků,“ potvrdil Jiří Pospíšil s tím, že ve městě je stále plno vozidel, o kterých si občané myslí, že jde o vrak. Skutečnost je ovšem jiná. „Je nutné rozlišovat vozidla, která opravdu vykazují známky vraku, a vozidla, která mají pouze propadlou STK. Vlastníkem komunikace, tedy městem, byla na Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova předána k zahájení správního řízení v roce 2020 celkem čtyři vozidla. Ve stejném roce bylo pět vozidel – vraků na základě výzvy odstraněno jejich majiteli,“ okomentoval složitou problematiku Jiří Pospíšil. A jak ještě dodal, odstranění autovraků je možné až po rozhodnutí silničního správního úřadu po uplynutí zákonných lhůt.