Vedení prostějovského magistrátu definitivně potvrdilo, že i letos zůstává poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 600 korun a splatnost tohoto poplatku je 30. června tohoto roku.

„I nadále platí úleva od poplatku ve výši 108 korun pro poplatníka, který v příslušném kalendářním roce dovrší 65 a více let věku. Výše poplatku v roce 2021 již devátým rokem zůstává na stejné výši. V rámci okresních měst v Olomouckém kraji je v Prostějově poplatek za komunální odpad na nejnižší úrovni,“ řekl Jiří Pospíšil, první náměstek primátora Prostějova.