V březnu celkový počet uchazečů o zaměstnání v Olomouckém kraji poklesl na 15 321, přičemž například v únoru loňského roku jich bylo ještě méně, a to 14 906. Naopak počet hlášených volných pracovních míst vzrostl na 7 722, zajímavostí je, že ve zmíněném únoru 2022 bylo možností získat místo hned 9 336! Podíl nezaměstnaných osob se tedy snížil na 3,6 %, i nadále se chlubí nejnižším počtem lidí bez práce Prostějovsko. Zatímco měsíc předtím, tedy v únoru 2023, zde bylo 2,7 procent nezaměstnaných, nyní už je to pouze 2,5. Tradiční zprávu médiím opět vypracovala vedoucí Oddělení zaměstnanosti Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Olomouci Jana Litvíková.

K 31. březnu 2023 evidovala Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci celkem 15 321 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 783 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku pak naopak o 1 050 osob vyšší. Z něj bylo 14 140 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let. „To bylo o 764 méně než na konci února a ve srovnání s březnem 2022 byl jejich počet vyšší o 1 071,“ prozradil Jaroslav Mikšaník, hlavní analytik trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci.

V průběhu letošního března bylo nově zaevidováno 2 086 osob. „Ve srovnání s minulým měsícem to bylo o pět lidí více a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku dokonce o 108.

Z evidence přitom během uplynulého během měsíce odešlo celkem 2 869 uchazečů. Bylo to o 760 lidí více než v předchozím měsíci a o 256 než vykazoval loňský březen. Do zaměstnání z nich nastoupilo 1 925, což je o 507 více než v únoru a o 68 než před rokem ve stejnou dobu. Dále bylo 392 uchazečů o zaměstnání umístěno prostřednictvím úřadu práce, to značí o 145 osob více než v předchozím měsíci a o 92 více než ve stejném období minulého roku. No a 944 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění,“ poskytl podrobné údaje Mikšaník.

K meziměsíčnímu poklesu počtu uchazečů o zaměstnání došlo ve všech regionech Olomouckého kraje. Nejvíce se počet nezaměstnaných snížil na Olomoucku (o 236 osob), ale k největšímu procentuálnímu poklesu nezaměstnanosti došlo na Jesenicku (- 7 %). Ještě více si polepšilo Prostějovsko, kde je o 0,2 procenta lidí bez práce méně než tomu bylo v únoru. Podíl nezaměstnaných osob vyšší než je republiková hodnota vykázaly tři regiony – Jesenicko (5,5 %), Přerovsko (4,4 %) a Šumpersko (3,9 %). Naopak nejnižší byl zaznamenán na již zmíněném Prostějovsku (2,5 %).

Ke konci měsíce bylo evidováno na Krajské pobočce Úřadu práce ČR v Olomouci evidováno 7 887 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 52 % a poklesl na 3,8 %, u mužů došlo ke snížení na 3,4 %. V evidenci bylo 2 280 osob se zdravotním postižením, což představovalo 15 % z celkového počtu nezaměstnaných. „Zaznamenáno máme také 772 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejichž počet poklesl ve srovnání s předchozím měsícem o jednu jedinou osobu a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl vyšší o 108 osob. Na celkové nezaměstnanosti se absolventi podíleli pěti procenty,“ přidal analytik.

Co další čísla? Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 5 137 uchazečů o zaměstnání, tj. 34 % všech uchazečů vedených v evidenci. Olomoucký kraj evidoval k 31. březnu celkem 7 722 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 110 vyšší než v předchozím měsíci a o 2 586 nižší než ve stejném měsíci minulého roku. Na jedno volné pracovní místo připadali v průměru 2 uchazeči, z toho nejvíce v okrese Jeseník (3,8), naopak nejméně na Prostějovsku (1,4 uchazeče na jedno volné místo).

Informace o vývoji nezaměstnanosti v ČR v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://www.mpsv.cz/web/cz/statistiky.  

 

Grafy k nezaměstnanosti najdete ZDE