Co Čech, to muzikant. Co Hanák, to ekolog? No, to je možná hodně nadnesené. Ovšem co Prostějovan, to člověk třídící odpad, to už sedí mnohem více. Prostějov patří v třídění odpadu mezi většími městy Olomouckého kraje k nejlepším. A to dlouhodobě. Jaká je ale celkově situace se svozem odpadů v Prostějově? Kde jsou vidět posuny? Na to se podíváme v dnešním tématu Večerníku.

Už na nižším stupni základních škol se pravidelně učí děti o třídění. Na chodbách prostějovských základních škol jsou často vidět poučky k tomu, jak a co správně třídit. Barvy jednotlivých kontejnerů? Jasná záležitost.

Nejen v Prostějově se ukazuje, že třídění vešlo do povědomí velké části obyvatel. Město je v tomto směru premiantem. Mezi sídly nad 15 tisíc obyvatel v kraji pravidelně patří v třídění tradičně na první místo. V klání se pravidelně hodnotí množství tříděného odpadu na obyvatele nebo počet třídicích komodit. V tomto směru zaznamenal Prostějov posun. Město nechává třídit textil a odnedávna také jedlé oleje.

„Letos proběhl první svoz již v měsíci lednu, během kterého bylo odvezeno 645 kilogramů jedlého oleje. V dubnu proběhl druhý a společností Viking eco servis bylo svezeno dvacet nádob z celkových čtyřiačtyřiceti umístěných na stanovištích tříděného odpadu. Celkem bylo tenkrát svezeno 380 kilogramů použitého jedlého oleje a tuků“ prozradil Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek prostějovského primátora pro komunální oblast s tím že třetí kolečko bylo v plánu uplynulý pátek 5. května. Zde ještě čísla nejsou známa. „Jsme rádi, že se služba svozu osvědčila a že ji občané využívají. Jen upozorním, že sběr není určen pro motorové oleje, maziva patří do sběrného dvora jako nebezpečný odpad, dále obaly či zbytky jídla nebo jiné odpady,“ poznamenal Jiří Pospíšil (PéVéčko), náměstek prostějovského primátora pro komunální oblast.

Seznam konkrétních stanovišť na tříděný odpad včetně jedlých olejů je možno nalézt na internetových stránkách města www.prostejov.eu nebo je vyhledat v Mapovém portálu. „Olej a tuky z domácností je třeba shromažďovat do PET lahví a odkládat je do sběrných nádob, pokud možno plné, pevně uzavřené, aby se předešlo znečištění nádoby a sběrného místa. I nadále je možné využít k odevzdání olejů a tuků sběrné dvory,“ připomíná náměstek s tím, že pro jednodušší slévání olejů do PET lahví město pořídilo nálevky, které je možno zdarma vyzvednout na Turistickém informačním centru.

K jedlým olejům se navíc přidala možnost třídění kovového odpadu. A před časem také smíšené kontejnery na kovy a plast. Ty v současnosti obyvatelé Prostějova najdou prakticky na každém rohu. A další nádoby přibydou. „Ano, rozmísťují se dle potřeby a požadavku občanů například u nově postavených bytových domů v Okružní ulici nebo po revitalizaci sídlišť,“ uvedla pro Večerník Alexandra Klímková, vedoucí odboru správy a údržby majetku Magistrátu města Prostějova.

20 graf2

Důležité jsou ale také informace. Úřad v tomto směru nabízí na internetových stránkách www.prostejov.eu v sekci „komunální služby“ velmi podrobné údaje a přehled o tom, kde, co a v jakém množství se v Prostějově třídí.

Stejně tak je na webu uvedeno i rozmístění kontejnerů a rovnou také příručka k třídění komunálního odpadu. Ze zveřejněných údajů přitom plyne, že do roku 2019 bylo množství svážených odpadů relativně stabilní. Nato ale skokově vzrostlo množství tříděného papíru a v roce 2020 potom plastů. Zároveň ale také vzrostl podíl tříděného odpadu od odpadu sváženého z ulic města, pravidelně překračuje třicet procent.

Bohužel ne každý obyvatel města respektuje místa na tříděný odpad. A tak se u kontejnerů často objevuje objemnější odpad z domácností nebo sklepů, tu a tam je vidět, že někdo do nádoby po plast vloží i třeba sklo. Ostatně problém s lidmi, kteří třídit neumí, se objevuje i na jednání posledního zastupitelstva. „Lidé bohužel házeli do kontejneru, co jim přišlo pod ruku. Takže kontejner na tříděný odpad pak pozbyl účelu,“ povzdechl si náměstek Jiří Pospíšil.

Tak co, polepšíme se Prostějované a začneme ještě více třídit?

 

20 graf1