Necelých tři sta tisíc korun poputuje v nejbližší době do obcí Šumvald, Oskava a Dlouhá Loučka, které na začátku června minulého roku zasáhla blesková povodeň. Peníze se podařilo nashromáždit na speciálním účtu, jenž krátce po záplavách zřídil Olomoucký kraj. Jde o druhou vybranou částku v rámci stejné sbírky.

„Děkuji všem, kterým nebyl osud zaplavených obcí lhostejný, a přispěli do krajem vyhlášené sbírky. Ujišťuji vás, že každá koruna bude smysluplně využita,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

Na konto Šumvaldu zamíří více než 178 tisíc, do Oskavy 74 tisíc a do Dlouhé Loučky 44,5 tisíce korun. Obce musí finance použít výlučně na zmírnění následků živelní pohromy, která zasáhla jejich území.

Výtěžek sbírky, která byla ukončena k 31. prosinci 2020, se už jednou rozděloval. V závěru července minulého roku tehdejší krajská rada poslala do obcí 1 341 000 korun.

Olomoucký kraj kromě vyhlášení sbírky zajistil pro obyvatele Šumvaldu cisterny s pitnou vodou. Zaplatil také stravu pro dobrovolníky, kteří v obci pomáhali s odstraňováním škod, a zajistil na své náklady statická posouzení staveb ve vesnici.