Něco takového by tu asi nikdo nečekal! Ministerstvo zemědělství a životního prostředí již před časem schválilo strategický dokument, který obsahuje celkem 65 míst, kde by v budoucnu mohly vzniknout přehrady. Jedním z nich je i veskrze malebné údolí říčky Úsobrnky tekoucí z Nových sadů u Horního Štěpánova do Úsobrna. Další a ještě větší nádrž by mohla vzniknout u Otaslavic!

Podle materiálu z ministerstva by potenciální objem nové přehrady na katastru Horního Štěpánova byl 5,9 milionu kubíků vody. Nová přehrada by se stala vodním zdrojem pro problematickou oblast tzv. Malé Hané a zajistila by ekologické průtoky v říčkách Jevíčka a Třebůvka. Byla by přitom využitelná i pro vodárenské účely. Už nyní je krásné údolí zajímavé tím, že v něm žije ohrožený ledňáček říční, mlok skvrnitý, stejně jako tím, že zde rostou některé vzácné rostliny.