Doslova proti všem se postavil zástupce společnosti Bělecký Mlýn. Zatímco řidiči už roky vyhlíží plánovanou a veskrze potřebnou opravu jedné z nejvytíženější silnic regionu vedoucí z Prostějova do Ohrozimi a dále pak přes Vícov do Protivanova, Olomoucký kraj na tento rozsáhlý projekt stále nemá nezbytné stavební povolení.

Proč? Na to je jednoduchá odpověď. Přestože po dlouhých letech příprav a slibů vše směřovalo ke zdárnému konci, proti se postavila společnost Bělecký Mlýn. Podnikateli Benýškovi se totiž nelíbí cena, za kterou by hejtmanství bylo ochotné pozemek vykoupit.

Frekventovaná panelová silnice vedoucí do Ohrozimi byla postavena za protektorátu Čechy a Morava. Stalo se tak v souvislosti s rozmachem tehdy strategického letiště ve Stichovicích. Přestože od skončení války uplynulo více jak 78 let, silnice doznala minimálních úprav. Paradoxní je, že v mnohem horším stavu než panelová část „Hitlerovy dálnice“ je úsek vedoucí do tzv. „Ohrozimského kopce“, který se po zimě pravidelně umisťuje na předních místech nejhorších tankodromů v celé republice. Zástupci Olomouckého kraje opakovaně slibovali, že udělají vše pro to, aby se věci daly do pohybu. Podařilo se jim sice připravit projektovou dokumentaci, která ale dva roky neúspěšně žádala o stavební povolení. Teprve letos v létě se zdálo, že po až neuvěřitelných peripetiích potřebný dokument konečně spatří světlo světa. Ale ouha. Proti vydanému povolení se odvolal jeden z nesčetných účastníků řízení…

Co je to „férová“ cena?

„Žadatel při zpracování projektové dokumentace nerespektoval náš požadavek na zpřístupnění pozemků, které hodláme zemědělsky obhospodařovat,“ uvedl v odůvodnění odvolání jednatel společnosti Bělecký Mlýn Richard Benýšek.

Kraj s možností zpřístupnění dosud nepřístupného soukromého pozemku ve svých plánech na opravu silnice pochopitelně nepočítal. I proto majiteli pohrozil vyvlastněním. Jenže zástupce Běleckého Mlýna je přesvědčen, že v tomto případě není něco podobného namístě.

„Byli jsme ochotni jednat o podmínkách prodeje pozemku za předpokladu férové ceny. Takovou ovšem není cena stanovená případným znaleckým posudkem stavebníka, ale částka srovnatelná s tou, která byla placena za výkup srovnatelných pozemků v okolí, konkrétně například v případě výkupů před budováním obchvatu města Prostějova,“ argumentuje Richard Benýšek, který projektu spíše okrajově vytýká několik dalších nesrovnalostí.  

Vše se opět zdrží

O odvolání společnosti Bělecký Mlýn nyní bude muset rozhodovat nadřízený orgán, což přípravy na rekonstrukci silnice opět výrazným způsobem zdrží. „Nechápu, proč nejsou schopni se domluvit. Nikdo soudný přece nemůže počítat s tím, že za pozemky v okolí Ohrozimi dostane stejné peníze jako za pozemky v okolí Prostějova! Cesta je roky v katastrofálním stavu a vše se kvůli handrkování o ceně pozemků neustále jen zbytečně protahuje,“ netajil své rozhořčení Večerníkem oslovený starosta Ohrozimi Michal Lukeš, kterému stejně jako všem obyvatelům Ohrozimi a dalších obcí není dlouhodobě špatný stav silnice lhostejný. „V případě, že by měl kraj stavební povolení, mohla se minimálně první etapa potřebné rekonstrukce rozjet snad už příští rok. Za těchto okolností jsem k tomu ovšem značně skeptický. Bez stavebního povolení totiž nelze na investici vyčlenit peníze ani žádat o dotace,“ uzavřel zklamaně Martin ZAORAL