Večerník jako první získal základní hodnocení činnosti Městské policie Prostějov za uplynulý rok. Z něj vyplývá, že veřejnost se ve svém chování výrazně polepšila. Oproti roku 2019 totiž ve městě rapidně poklesl počet spáchaných přestupků, konkrétně o celou čtvrtinu! Nenechme se však mást, „na vině“ je i v tomto případě tolik proklínaná pandemie, která lidi držela doma.

Každoročně je pak vyhodnocováno také samotné fungování Městské policie Prostějov. Vždy v lednu přitom primátor organizuje poradu s představiteli strážníků, letos ji ovšem zrušil z důvodu protikoronavirových opatření. „I přesto, že se onemocnění covid-19 nevyhnulo ani strážníkům, byly úkoly na úseku veřejného pořádku plněny,“ chválí alespoň na dálku František Jura (ANO 2011).

V roce 2020 došlo v Prostějově k výraznému snížení počtu všech přestupků. „Pokles oproti předešlému letopočtu je pětadvacet procent. Je to důsledek nouzového stavu, kdy zejména v jarních měsících veřejnost dodržovala nařízení ve větší míře. Loňská čísla jsou doslova dána přísnými protiepidemickými opatřeními, zvláště uzavřením restaurací došlo ke snížení četnosti rušení nočního klidu, ale i v jarních měsících v dopravě,“ objasnil nižší čísla Jan Nagy, ředitel Městské policie Prostějov. „Pro rozvoj města a spokojenost jeho obyvatel je důležitý veřejný pořádek a řešení místních záležitostí ve prospěch občanů. A to se, myslím, daří,“ pochvaluje si František Jura, který je z pozice primátora zodpovědný za chod městské policie a metodicky ji řídí.

Značná pozornost byla věnována čistotě města. „Bohužel stále jsou občané, kteří odkládají odpady vedle kontejnerů. V devadesáti případech byli pachatelé odhaleni a předáni do správního řízení, často nám v činnosti pomáhá i kamerový systém. Ve městě máme celkem šestatřicet stálých kamer a šest mobilních. Do preventivních programů, hlavně kamerového systému, jsme investovali celkem 1,8 milionu korun, z toho dotace činila téměř 980 tisíc korun. Lze říci, že Městská policie Prostějov disponuje dostatečným personálním, materiálním a organizačním zajištěním k plnění úkolů,“ vyčetl ze zprávy Nagy.

Nejvíce hřešili Prostějované i vloni na silnicích. „Podíl dopravních z celkového počtu spáchaných přestupků je téměř dvaaosmdesát procent! Je to dáno tím, že oznamovatelé v pětapadesát procentech oznamují dopravní přestupky, které je nutné řešit,“ konstatuje ředitel Městské policie.

První muž prostějovské radnice zdůrazňuje důležitost spolupráce strážníků s obyvateli, pro které mají být partnery a pomocníky při řešení problémů. „V porovnání s jinými městy máme dobrý stav veřejného pořádku, nemáme v pravém slova smyslu vyloučené lokality, které vyžadují přítomnost asistentů prevence kriminality. Jsou však témata, která musíme řešit. Patří k nim jednání sociálně nepřizpůsobivých osob, které narušují veřejný pořádek a jsou oprávněně terčem kritiky našich občanů. Proto zvažujeme jako jedno z možných řešení i vyhlášení bezdoplatkové zóny. Je to jeden z účinných nástrojů, jak předejít protiprávnímu jednání,“ uvedl František Jura. „Na základě informací z Policie ČR mohu konstatovat, že v našem městě není páchána závažná či značně sériová kriminalita. Spolupráce všech složek integrovaného záchranného systému je na vynikající úrovni. Činnost městské policie je koordinována se všemi složkami. Na stavu veřejného pořádku se podílí spousta dalších faktorů, například osvětlení ulic, přehledné prostředí a bezpečná výstavba,“ dodal primátor Statutárního města Prostějov.

 

počet spáchaných přestupků v prostějově

 

rok                  počet přestupků

2016                7 464

2017                8 360

2018                6 553

2019                7 862

2020                5 897